DiagnoSENS: diagnostisch onderzoek voor kinderen en volwassenen

Wat is psychodiagnostiek?

Psychodiagnostiek is een specialisme binnen de psychologie.

 • Het kan bijdragen tot verheldering (Waaruit bestaat de klacht?),
 • onderkenning (Wat is er aan de hand?)
 • en verklaring (Welke verbanden zijn er tussen factoren/probleemgebieden?).
 • Daarnaast kan het aanknopingspunten geven voor behandeling (welke aanpak is aangewezen?).

Bij psychodiagnostiek worden op een wetenschappelijk onderbouwde manier klachten, problemen, vaardigheden en/of moeilijkheden in kaart gebracht. Het is een proces waarbij de cliënt en de onderzoeker samen zoeken naar antwoorden op vraagstukken. Dit kan middels verschillende onderzoeksmethoden en -bronnen: vragenlijsten, observatiemethoden, opdrachten, gesprekstechnieken, testen, interviews, …. Naast de cliënt zelf kunnen ook belangrijke personen uit de omgeving betrokken worden (vb. ouders, partners, …). Door gebruik te maken van verschillende onderzoeksinstrumenten en bronnen kunnen vraagstellingen nauwkeurig en betrouwbaar beantwoord worden.

Psychologisch onderzoek kan eveneens gezien worden als een kortdurende therapeutische interventie die voor positieve effecten kan zorgen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat symptomen kunnen verminderen en het zelfvertrouwen toeneemt (Finn & Tonsager, 1992; Montgomery, Tubman, Frazier & Escovar, 2003; Newman & Greenway, 1996). Een psychologisch onderzoek kan ervaringen creëren die leiden tot nieuwe inzichten en positieve levensveranderingen. 


Enkele voorbeelden van vraagstellingen

 • Waarom maak ik mezelf steeds heel groot als ik me onzeker voel?
 • Waar ben ik goed in en wat ligt me niet of minder?
 • Wat zijn mijn valkuilen en welke kernkwaliteiten zitten hieronder?
 • Waarom ben ik zo afhankelijk van de goedkeuring van anderen?
 • Wat maakt dat ik vaak boos ben?
 • Waarom kan ik me moeilijk verbinden met anderen?
 • Waarom heb ik zoveel moeite om mijn aandacht ergens bij te houden?


Verloop en kostprijs

Een psychologisch onderzoek bestaat uit meerdere contactmomenten. De inhoud en duur van het traject zijn afhankelijk van de onderzoeksvragen. Voor meer informatie omtrent de werkwijze en kostprijs kan u zich wenden tot de onderzoekers binnen Senses Praktijkhuis.

 


Onderzoeksmodaliteiten

Doorgaans kunnen we drie vormen van psychodiagnostisch onderzoek onderscheiden:

Neuropsychologisch en intelligentie onderzoek:
omvat onderzoek van de intellectuele mogelijkheden (IQ-bepaling: talige intelligentie, handelend vermogen en verwerkingssnelheid) en de cognitieve vaardigheden (aandacht, geheugen, ruimtelijk inzicht en executieve functies).

Ontwikkelingsonderzoek:
onderzoek naar (kenmerken van) autismespectrumstoornis (ASS), attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), …

Persoonlijkheidsonderzoek:
onderzoek naar persoonskenmerken/persoonlijke stijlkenmerken (beeld van zichzelf, de wereld en anderen, manieren van omgaan met problemen, sociale gedragingen, gevoelsleven, …), klachten en symptomen

Senses Praktijkhuis heeft locaties in Mortsel, Boom en Lier. Bekijk gerust ons aanbod.

Wanneer je het contactformulier hier invult, bereik je ons DiagnoSENS team.

Wij stellen je dan een behandeltraject en timing voor.

Wil u de mogelijkheden van een psychodiagnostisch onderzoek bespreken?
Neem gerust
contact op met onze groepspraktijk en spreek één van onze medewerkers!