Neuropsychologisch onderzoek – DiagnoSENS

U werd doorverwezen door uw arts voor een neuropsychologisch onderzoek of u wilt mogelijks op eigen initiatief een neuropsychologisch onderzoek laten uitvoeren.

In deze folder kan u meer informatie terugvinden over het verloop, de inhoud en de benodigdheden voor het onderzoek.

Wanneer kan een neuropsychologisch onderzoek aangewezen zijn?

Een neuropsychologisch onderzoek kan in vele verscheidene gevallen aangewezen zijn. Zowel bij kinderen, jongeren als bij volwassenen en senioren kan het de cognitieve moeilijkheden in kaart brengen. Het onderzoek kan aangewezen zijn voor iedereen die opmerkt dat zijn ‘normaal’ of ‘optimaal’ cognitief functioneren verhinderd wordt. Een aantal concrete voorbeelden zijn: leer-of ontwikkelingsmoeilijkheden, hersentrauma en hersenletsel, chronisch neurologische aandoeningen, psychiatrische problemen, moeilijkheden tgv middelenmisbruik, vermoeden van beginnende dementie,…


Hoe verloopt de afspraak?

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een anamnese met de cliënt, een heteroanamnese met belangrijke personen uit de omgeving van de cliënt (indien aangewezen) en de afname van neuropsychologische testen. Het neuropsychologisch onderzoek wordt afgesloten met een terugkoppelingsgesprek waarin de onderzoeksresultaten worden besproken.

  • Anamnese: we starten met een (intake)gesprek bij de onderzoeker. Dit kan 30 tot 60 minuten duren. Uw partner of een familielid kan, mits uw goedkeuring, aansluiten bij dit gesprek. Omdat de onderzoeker zicht wil krijgen op hoe u tegen de situatie aankijkt, worden de vragen aan u gericht.

  • Hetero-anamnese (indien aangewezen): indien we van u de toestemming krijgen kunnen nadien ook een aantal vragen worden gesteld aan uw begeleider, partner of familielid. Dit kan nuttig zijn omdat zij soms aanvullende informatie kunnen geven vanuit een ander perspectief.
  • Neuropsychologische testen: naast de anamnese en eventueel hetero-anamnese worden een aantal tests bij u afgenomen. Hierbij worden aan u een aantal opdrachten uitgelegd, die u zo goed mogelijk dient te volbrengen. Bij dit onderzoek mag uw familielid of partner niet aanwezig zijn (hij of zij kan wel in de wachtzaal plaatsnemen). De diagnosticus onderzoekt de relatie tussen de werking van hersenen, het denken en het gedrag. Hiertoe maakt hij gebruik van vragen en opdrachten die een sterkte-zwakte analyse mogelijk maken. Een aantal domeinen waar onderzoek kan naar gedaan worden zijn: waarneming, aandacht en snelheid van informatieverwerking, geheugen, taal, probleemoplossend vermogen, …


Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van uw sterktes en zwaktes op cognitief vlak, alsook een zicht te krijgen op uw stemming en eventuele klachten. Hierbij trachten we ook uw functioneren in het alledaagse leven zo goed mogelijk in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek helpen uw verwijzende arts bij het stellen van een diagnose. De resultaten kunnen ook de basis vormen voor verdere behandeling – een groot aantal problemen is namelijk behandelbaar mits gerichte therapie bij de klinisch neuropsycholoog.

Wat moet u doen om zich voor te bereiden?

U dient zich niet voor te bereiden op het onderzoek, dit is overigens ook niet echt mogelijk. Probeer de avond voor het onderzoek goed te slapen, en gebruik geen alcohol of drugs – deze kunnen de resultaten namelijk beïnvloeden.

Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur en wordt over het algemeen als intensief ervaren.

Wat brengt u mee?

Indien van toepassing, neem dan aub volgende zaken mee:

  • Een verwijsbrief
  • Lijst met de medicatie die u neemt
  • Leesbril
  • Hoorapparaat

Kostprijs

Een standaard neuropsychologisch onderzoek kost ongeveer 250 euro. Afhankelijk van de specifieke vragen of de gebruikte testen kan deze prijs echter oplopen. Dit kan u voor aanvang meegedeeld worden door de diagnosticus. Soms is er gedeeltelijke terugbetaling van het RIZIV mogelijk. Dit wordt u door uw verwijzende arts, dan wel tijdens het maken van een afspraak uitgelegd.