SensO – Oncotherapeutisch Team Senses Praktijkhuis

Samen op weg in tijden van kanker…

Waarvan je hoopte dat het je nooit zou overkomen gebeurde toch: jij of iemand in je omgeving kreeg de diagnose kanker. Ook al staat de geneeskunde al ver op vlak van behandeling, de ziekte blijft levensbedreigend en heeft, ook na genezing, een belangrijke impact op je leven.
Als oncotherapeutisch team binnen Senses Praktijkhuis staan wij voor je klaar. Onze zorgverlening is aanvullend op het medisch traject dat je doorloopt. We bieden ondersteuning zodat je de kracht vindt om tijdens en na de behandeling je levenskwaliteit te vergroten en jezelf terug te vinden.
Bij de diagnose van een oncologische aandoening staat je wereld immers even stil. Je hele persoon wordt geraakt. De ziekte en de behandeling grijpen drastisch in op je psychisch, lichamelijk en sociaal welbevinden.
Kanker leidt tot spanning. Deze spanning kan zich op verschillende manieren uiten : niet meer kunnen slapen, verward zijn, geen eetlust meer hebben, zeer droevig zijn, voortdurend piekeren, …
Relaxatieoefeningen maar ook lotgenotencontact, lichaamsverzorging, massage, kunnen helpen om beter met die spanning te leren omgaan…
Je krijgt heel wat verlieservaringen te verwerken op verschillende levensdomeinen. Er komt bovendien veel nieuwe informatie op je af en soms moet je erg moeilijke beslissingen nemen op korte termijn. Kanker en de behandeling ervan beïnvloeden niet enkel jouw leven maar vaak ook dat van je directe omgeving.

Kortom, er valt veel te verwerken en soms lukt dit niet alleen.
SensO wil jou en je naasten bijstaan in dit verwerkingsproces en aangepaste zorg verlenen met aandacht voor de diverse fasen van het ziekteproces en voor verbetering van jouw levenskwaliteit en die van je omgeving. Een ingrijpende ziekte als kanker vraagt een totaalbenadering met medische, lichamelijke, psychologische en sociale interventies.
In onze multidisciplinaire groepspraktijk willen we daarom complementair aan de medische zorg een aanbod formuleren op maat van jouw noden en behoeften.
Samen bouwen we aan jouw welzijn en dat van je naasten!