INFUUSTHERAPIE   MAGNESIUM  /  VITAMINEN

Infuustherapie met Magnesium en Vitaminen worden aangeboden zowel in Lier, als in Gent.

Voorafgaandelijke consultatie en bloedanalyse is noodzakelijk. Tijdens deze consultatie wordt alle informatie omtrent het infuus verstrekt aan de patiënt.

Afspraken , via gsm of email :

Gsm : 0475378358

Email : jan.pen@skynet.be