Anke De Taey

Anke De Taey Studie- en Auticoach Senses Praktijkhuis

Studiecoach

Huiswerkbegeleiding en faalangstbegeleiding

“Het leren kan pas starten wanneer een kind/jongere zich goed voelt”.

Contact

Graag ontvang ik jou op woensdag in Senses Praktijkhuis te Lier, na afspraak.

T: 0469/23.85.30
E: anke.senses@gmail.com

Wie ben ik

°1980

Mama van 2 prachtige kinderen.

Ik volgde een 3-jarige opleiding Bachelor Lager Onderwijs en heb ondertussen meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs. Ik gaf 15 jaar les in de lagere school, waarvan heel wat jaren in het zesde leerjaar en ook met ervaring in alle andere leerjaren. Ook deed ik een aantal jaren ervaring op als leidinggevende in een basisschool.

Ondertussen volgde ik een opleiding tot faalangstcoach.

Thema’s

Begeleiding/coaching rond faalangst.

Ik zet graag in op het welzijn van onze kinderen en jongeren. Hen sterker en veerkrachtiger maken, hen mee ondersteunen in hun leer- en groeiproces.

Piekert je kind veel, is het onzeker, vertoont het uitstelgedrag?
Vindt hij/zij het moeilijk om voor een groep te praten?

Hierbij kan ik als faalangstcoach een helpende hand bieden.

Wees welkom! 

 

Huiswerkbegeleiding, leren leren, leren plannen, …

Heeft je kind nood aan extra begeleiding bij het huiswerk en/of het voorbereiden van toetsen?
(voor kinderen en jongeren t.e.m. 2de middelbaar)

Is het maken van een goede planning en organisatie nog een uitdaging? (alle leeftijden)

Kan je kind nog ondersteuning gebruiken bij hoe hij/zij best studeert? (alle leeftijden)

Wees welkom!

Graag verwijs ik ook naar mijn andere themapagina:

Begeleiding/coaching rond autisme voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Werkwijze

Eerst maken we kennis met elkaar tijdens een intakegesprek en bekijken we de hulpvraag. Samen bekijken we welke hulp nodig en haalbaar is.

Tarief

€ 65/sessie van 1 uur.

Bij voorkeur wordt er na iedere sessie contant of met de bankapp betaald.

Annuleren kan door minimum 24 uur op voorhand te verwittigen.