Bram De Groote Lichaamsgerichte psychotherapeut Senses Praktijkhuis

Bram De Groote

Lichaamsgerichte (psycho)therapeut

 

 Contact

Graag ontvang ik u op dinsdag in Senses Praktijkhuis Mortsel, enkel na afspraak.

T: 0483/438.398
E: bdegroote4u@yahoo.com

Wie ben ik

Bram De Groote, ° 1973, studeerde vergelijkende godsdienstwetenschappen te Antwerpen, godsdienstgeschiedenis te Leiden, Posturale Integratie (i.o.) te Gent en experiëntiële- en ontwikkelingsgerichte psychotherapie bij prof. Dr. Verhofstadt- Denève. Heden studeer ik aan het TASC instituut o.l.v. prof. Dr. Vercammen (cultureel en medisch antropoloog gespecialiseerd in taoïstische geneeskunde en gerelateerde studiegebieden (martiale kunsten, schilder- en letterkunst, medische antropologie,…)). Ik school me regelmatig bij als vrije student in medische vakken aan de Universiteit Antwerpen ((neuro-)anatomie, fysiologie).

Medische antropologie, wetenschapsfilosofische /culturele implicaties op (mentale) ziektes alsook culturele beeldvorming van het lichaam zijn theoretische domeinen die zich situeren op de achtergrond van mijn therapeutisch handelen en begrijpen. In de praktijk beoefen ik martiale kunsten in de breedste zin van het woord om de theorie te belichamen.

Na mijn tewerkstelling bij de Sleutel (verslavingsproblematiek), ging ik aan de slag in de Bijzondere Jeugdzorg (jeugddelinquenten) als orthopedagoog. Ik gaf psycho-fysieke training naast ambulante begeleiding en ben sinds 2012 als zelfstandige aan de slag met LPT en training aan Senses Praktijkhuis te Mortsel.

Ik geef ook trainingen voor de overheid, heden in het kader van deradicalisering voor de Stad Mechelen.

 

 

Voor wie

LPT leent zich tot mensen die een gevoel van ‘onvolledigheid’ hebben (lethargie, onbehagen), gebrek aan energie in het algemeen en specifiek (CVS, fibromyalgie, apathie, seksueel disfunctioneren,…).

Andere hebben baat bij extra energie en lichaamsbewustzijn om gesprekstherapie te ondersteunen.

Atleten, dansers, yoga-, tai-chi- en andere discipline beoefenaars om meer ‘body awareness’ op te bouwen of (oude) blessures te bekijken.

Kinderen/adolescenten zijn dikwijls beter af met lichaamsgerichte therapie (in combinatie met gesprekstherapie) dan alleen met laatstgenoemde.
Kinderen/adolescenten met ADHD, ADD, agressieproblematiek, delinquent gedrag, etc., behoren tot de doelgroep.

Wat is Lichaamsgerichte Psychotherapie (LPT)

Als natuurlijke reactie op pijn of gevaar hebben we de neiging bepaalde delen van ons lichaam te verstarren (of zelfs te verlammen).  Dit belemmert alle flexibiliteit en spontane bewegingen op fysiek vlak, maar ook op emotioneel/intermenselijk handelen.  
In een poging hieraan te werken, gaan we misschien yoga of tai- chi beoefenen, psychotherapie volgen, massages, etc. Op zich kunnen die zaken werken, maar zijn in hun effect gelimiteerd in tijd en (fysiek/mentale/emotionele) ruimte. De problemen zullen zich dieper in het psycho-fysieke systeem terugtrekken. Dit leidt niet tot de werkelijke transformatie die LPT beoogt.
Verankerde structuren en gewoontes, diep gelegen in ons biofysisch geheugen, zullen enkel oplossen wanneer we op alle fronten tegelijk werken, d.i. we moeten eerst de weerstand onder ogen zien die verandering in de eerste instantie in de weg staat.
Dit heeft een hele geschiedenis: trauma’s (etym: traũma (Gr): wonde in de breedste zin van het woord: fysiek- emotioneel/mentaal- existentieel) zorgden ervoor dat we ons gingen beschermen tegen pijn die het lustprincipe interfereerde. Deze oorzaken liggen in vroeg biografisch niveau en verder in prenatale condities.   Op drie-vierjarige leeftijd zijn de meest karakteristieke houdingen gevormd. Deze kern wordt afgeschermd door het pantser dat zich aan de oppervlakte (en ook binnenin) vertaald in een pantser dat ons in staat moet stellen om te verdedigen. Nu, de wonde is oud, maar de reacties van weleer bepalen onze attitude van nu. Modern neurofysiologisch onderzoek beaamt dit. In tegenstelling tot de dieren, blijft de defensieve karakterstructuur constant in ‘modus operandi’.
LPT zal via het pantser, dat zich vooral op het myofasciale systeem ‘nestelt’, doorwerken naar emotionele en cognitieve processen die de fysieke structuur mee vormgeven. Er wordt gezocht naar een nieuw evenwicht, dat zich resulteert in meer ontspanning . Zo worden intrinsieke spieren bewogen om niet ondergeschikt te zijn aan de extrinsieke spieren. Zo worden emotionele weerstanden bekeken en spontane bewegingen (lading en ontlading) gestimuleerd. De LP-therapeut werkt binnen het spanningsveld van ontspanning en spanning binnen het spierweefsel. Dit gebeurt met de nodige aandacht van de beoefenaar, met respect voor de geschiedenis van de cliënt. De persoonlijke geschiedenis dient echter opgeëist te worden en er dient een grote mate van verantwoordelijkheid genomen te worden door cliënt, maar ook door de beoefenaar. Acceptatie van beide kanten is dé weg naar meer vrijheid.
Naast de (psycho)therapeutische dimensie geef ik ook training in myofasciale ontspanning en dynamisch stretchen (vanuit Chinese martiale achtergrond). Deze vorm van ‘fitness’ is zeer geschikt voor praktisch alle sporttakken: meer ‘connective power’ in plaats van geïsoleerde trainingen (d.m.v. zgn. myofasciale kettingen).