Carmen Van Riet

Carmen Van Riet Therapeut Senses Praktijkhuis

Kinder- en speltherapeut
Ouderbegeleider

Contact

Graag ontvang ik u op maandag en vrijdag in Senses Praktijkhuis te Mortsel, enkel na afspraak.

Een afspraak maakt u via mail of telefonisch. Laat bij voicemail uw naam en telefoonnummer achter zodat ik u zo spoedig mogelijk kan contacteren.

T: 0474/98.98.91

E: carmen.senses@gmail.com

Wie ben ik

°1990

Mijn naam is Carmen Van Riet en ik werd geboren met een ware passie en roeping om mensen te helpen het beste uit zichzelf en het leven te halen.

In 2013 studeerde ik af als bachelor in de toegepaste klinische psychologie. Tijdens de stages van deze opleiding werkte ik als zorgcoördinator in een basisschool en als psychologisch consulent in jeugdzorg Ter Elst. Na deze opleiding wilde ik me specialiseren in de behandeling en begeleiding van het kind en zijn gezin waardoor ik koos voor twee bijkomende postgraduaatopleidingen (psychodiagnostiek en cliënt-centered spelcounseling).

Tijdens mijn studies werkte ik jarenlang als vrijwillig auticoach voor vzw Het Raster waardoor ik veel ervaring op deed in het (samen) werken met kinderen en jongeren met de diagnose ASS en hun gezin.

Sedert 2017 ben ik aan de slag als psychologisch consulent, spel/kindertherapeut en ouderbegeleider in een eigen praktijk te Emblem en vanaf heden ook in praktijkhuis Senses te Mortsel.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar en hun ouders.

Aanbod

Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding:

Deze begeleiding biedt hulp aan ouders die moeilijkheden ervaren bij het opvoeden van en het omgaan met hun kinderen. Tijdens deze begeleiding krijgen de ouders handvaten en inzichten om beter te begrijpen wat er aan de hand is en hoe ze hier het beste mee kunnen omgaan.

Kinder- en speltherapie:

In deze ervaringsgerichte therapie gebruik ik manieren en methodieken op maat van het kind om diens veerkracht, zelfhelend vermogen en draagkracht te stimuleren en vergroten. Het is voor kinderen soms moeilijk om over problemen te praten. Ze kunnen hun gevoelens nog niet zo goed onder woorden brengen en vragen een andere taal, een doe-taal, een voel-taal, een speeltaal, een woordeloze taal…  Spel is een natuurlijke uiting van het kind; het is de taal van het hart. In het spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt. De speltherapeut kan zo zien welke problemen het kind ervaart en het kind helpen om gevoelens te verwerken en om met nieuw en ander gedrag te experimenteren. Op deze manier worden moeilijkheden en indringende ervaringen verwerkt en innerlijke krachten en sterktes opnieuw aangesproken en gestimuleerd.

Thema’s

  Ouders die ondersteuning wensen bij opvoedingsvragen, -moeilijkheden en/of -problemen.

  Kinderen en jongeren met problemen op sociaal, emotioneel en/of gedragsmatig vlak:

  • Verlegenheid of sociale angst
  • Faalangst
  • Agressie
  • Zich vaak verdrietig voelen
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Selectief mutisme
  • Bedplassen
  • Obstipatie
  • Zelfverwonding
  • Suïcide gedachten
  • Pestproblematiek
  • Aandachtsproblemen
  • Slaapproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Hechtingsproblemen
  • Rouwverwerking bij echtscheiding of overlijden
  • Lichamelijke klachten zonder lichamelijke oorzaak
  • Ook kinderen met andere problemen (een fysieke beperking, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid of hypersensiviteit, ADHD, een autisme spectrumstoornis, een verstandelijke beperking, adoptie- en pleegzorg problematiek, enz.) kunnen veel baat hebben bij therapie.

  Werkwijze

  Tijdens een intakegesprek maken we kennis en brengen we jullie hulpvragen, moeilijkheden/krachten en verwachtingen in kaart. Op basis van dit gesprek bekijken we of er een behandelingstraject kan worden opgestart. Indien we beslissen om samen verder te gaan, bespreken we welke begeleiding geschikt is en in welke duur en frequentie die mag plaats vinden.

  Speltherapie begint met een drie tot vijf spelsessies, waarbij de nadruk ligt op observatie zodat de therapeut in combinatie met het intakegesprek een zo goed mogelijk beeld krijgt van het kind. Na deze drie a vijf spelsessies vindt er een oudergesprek plaats. Van daaruit wordt gekeken of de speltherapie wordt opgestart. Het kan zijn dat de spelobservaties en het oudergesprek voor ouders en kind al genoeg opleveren om verder te kunnen. Het kan ook zijn dat er een bepaalde problematiek naar voren komt waarvoor doorverwijzing noodzakelijk is. De speltherapie vindt wekelijks of tweewekelijks plaats. Na vijftal sessies vindt er steeds een oudergesprek plaats.

  Bij ieder behandelingstraject zal er gewerkt worden aan duidelijke doelstellingen die in samenspraak met het kind en de ouders worden gemaakt. Er wordt, in overleg met de ouders, zoveel mogelijk samengewerkt met andere betrokkenen/deskundigen: school, CLB, kinesist, enz.

  Tarief

  Spel/kindertherapie (50 min): 65 euro
  Opvoedingsondersteuning/ouderbegeleiding (60 min): 75 euro

  Betalen kan na iedere sessie contant of met payconiq. Annuleren kan door minimum 24 uur op voorhand te verwittigen (via mail of telefoon). Indien er niet tijdig verwittigd wordt, zal de consultatie aangerekend worden.