Emma Hendrickx

Emma Hendrickx Auticoach Senses Praktijkhuis Boom

Psychologisch consulente
Autismecoach

Contact

Graag ontvang ik jou of jullie tot en met september 2024 op maandag in Senses Praktijkhuis  Boom, dit steeds op afspraak. Je bent welkom voor een individueel gesprek of een gesprek samen met je partner en/of gezin.

T: 0478/24.23.00

E: hendrickxemma.senses@outlook.com

Wie ben ik

Mijn naam is Emma Hendrickx, ik ben een psychologisch consulente en autismecoach. In 2022 behaalde ik mijn bachelorsdiploma in de Toegepaste Psychologie (afstudeerrichting Klinische Psychologie) aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Tijdens mijn 2de jaar heb ik stage gelopen binnen een organisatie die zich inzet voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis en verstandelijke beperking. Tijdens deze ervaring heb ik mogen ontdekken hoe personen met autismespectrum functioneren en denken.

In mijn laatste jaar heb ik een stage voltooid binnen een organisatie die ondersteuning biedt aan anderstalige ouders van personen met autismespectrum. Het is zo ontzettend belangrijk om ouders te ondersteunen in de zoektocht naar ‘hoe ga ik hiermee om?’. Ik ben dankbaar voor deze ervaringen, beide periodes hebben mijn interesse en affiniteit met het autismespectrum alleen maar doen groeien.

In 2022, meteen na het behalen van mijn diploma, ben ik begonnen als begeleider van jongvolwassenen met autisme. Een job die ik steeds met veel liefde en passie uitoefen. Het is
prachtig om te zien hoe deze jongvolwassenen een weg zoeken en vinden in onze maatschappij. Elk op hun eigen, individuele en unieke manier. In 2023 behaalde ik met veel trots mijn diploma als Autismecoach in avondonderwijs. Dit koos ik als bijscholing omdat ik graag het taboe rond het autismespectrum zou doorbreken en wil aantonen dat het oké is om de diagnose ‘ASS’ te ontvangen.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

 • Heb je de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) ontvangen en zit je met vragen? Ondervind je sociale en/of communicatieve moeilijkheden?
 • Ervaren jullie of heb jij als ouder(s) moeilijkheden in de opvoeding van jullie zoon/dochter met autismespectrum?
 • Heb je andere vragen rond autisme? Aarzel niet om contact op te nemen!
 • Stressgerelateerde problemen
 • Depressieve gevoelens
 • Faalangst,
 • Perfectionisme,
 • Negatief zelfbeeld,

Heb je andere vragen? Heb je nood aan rust? Een individueel gesprek? Ook hiervoor mag je mij contacteren.

Doelgroep

 • Jongeren (vanaf 12 jaar)
 • Jongvolwassenen
 • Volwassenen
 • Ouderen
 • Koppels
 • Gezinnen
 • Broers en/of zussen

Werkwijze

Graag stuur ik jou voor ons eerste gesprek een aantal vragen door om alvast een eerste zicht te krijgen op jullie individuele situatie en noden. Ons eerste gesprek is een intakegesprek, hierbij is het de bedoeling dat we elkaar beter leren kennen en dat we samen zicht krijgen op jou of jullie hulpvraag en verwachtingen. Op het einde van ons gesprek zal er nagegaan worden of ik de juiste persoon ben om jullie verder te begeleiden. Ik vind het ontzettend belangrijk dat beide partijen zich vertrouwt en comfortabel voelen tijdens onze gesprekken. Jullie moeten je veilig voelen bij mij alvorens er een traject opgestart wordt. Veiligheid en vertrouwen zijn essentieel!

Daarnaast ook belangrijk om even aan te geven dat alles valt onder beroepsgeheim (niets gaat buiten de ruimte). Graag geef ik nog mee dat psychologisch consulenten of autismecoaches geen oplossingen of pasklare antwoorden kunnen bieden. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en gaan we aan de slag met wat voor jou of voor jullie belangrijk is.

Iedereen heeft een eigen rugzak, een eigen verhaal, een eigen hulpvraag … De hoeveelheid sessies of de duur van het traject is daardoor ook heel moeilijk op voorhand te bepalen. Dit zullen we tijdens onze gesprekken samen bespreken.

Tarief

Een individuele sessie (50 minuten) bedraagt €70
Een sessie met partner en/of gezin (50 à 60 minuten) bedraagt €75.

Betalingen zijn mogelijk via payconiq of cash (gepast).

Het annuleren of verplaatsen van een afspraak dienst steeds 24u op voorhand te gebeuren, zodat er voldoende tijd is deze afspraak aan te bieden aan anderen. Indien u niet of niet voor 24u contact opneemt, ben ik helaas genoodzaakt om het volledige bedrag aan te rekenen.
Alvast bedankt voor het begrip.