Florence Schöller

Florence Scholler Bemiddelaar Senses Praktijkhuis

Erkend familiaal bemiddelaar

Contact

Graag ontvang ik jullie op dinsdag in Senses Praktijkhuis te Mortsel,  enkel na afspraak:

T: 0472/66.71.71
E: florence@2consent.be
W: www.2consent.be

Wie ben ik

Ik ben afgestudeerd als licentiaat in de Rechten en ben gedurende 15 jaar als juriste werkzaam geweest op het Openbaar Ministerie te Antwerpen. De laatste 5 jaren heb ik exclusief toegewijd aan het verlenen van advies op de zittingen van de familierechtbank en het behandelen van familiegerelateerde dossiers. Ik heb mij op deze manier gespecialiseerd in het familierecht en familiaal vermogensrecht.

Na het volgen van een gespecialiseerde opleiding in familiale bemiddeling en te zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie besloot ik mijn eigen bemiddelingspraktijk op te starten, 2 Consent.

Sindsdien wend ik mijn kennis en ervaring uitsluitend aan als familiaal bemiddelaar.

Mijn uitgangspunt is dat familiale conflicten het best buiten de rechtbank worden opgelost aangezien de betrokkenen op deze manier de tijd en ruimte krijgen om het gerezen conflict zowel emotioneel als juridisch te ontmijnen. Bovendien leert de praktijk dat dit leidt tot duurzamere afspraken met als voordeel dat dit ook bevorderlijk is voor de onderlinge verstandhouding. Wat in familiale conflicten van primordiaal belang is gelet men binnen de familiale kring op de één of andere manier voor het leven verbonden blijft.  

Mijn rol is jullie ertoe aan te zetten met een open visie naar elkaar te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken voor het onderliggende conflict. Wanneer er kinderen betrokken zijn, wordt er ook rekening gehouden met de belangen van de kinderen en kunnen zij hierin ook gehoord worden (indien gewenst).

Ik treed op als onpartijdige en neutrale derde en dit binnen een volstrekt vrijwillig, vertrouwelijk en – indien van toepassing- juridisch correct kader. 

Familiale bemiddeling

Familiale bemiddeling is een volwaardige alternatieve conflictafhandeling.

Enerzijds voor conflicten waar op eigen krachten geen oplossing mogelijk lijkt, anderzijds voor conflicten waarin men een escalatie naar de rechtbank wenst te vermijden.

Op het tempo dat jullie aangeven, wordt er gezocht naar nieuwe inzichten die tot een toekomstgerichte oplossing zou kunnen leiden en die door alle betrokkenen wordt gedragen; een consent.

Er wordt zowel aan de onderlinge verstandhouding als aan een toekomstgerichte oplossing gewerkt.

Bij conflicten die een akkoord beogen (bijv. echtscheiding onderlinge toestemming, ouderschapsovereenkomst, wijziging verblijfsregeling) stel ik desgevallend een overeenkomst op. Desgewenst, dien ik een verzoekschrift in bij de rechtbank ter homologatie van deze overeenkomst in een vonnis zodat jullie over een uitvoerbare titel beschikken. Dit kan volledig schriftelijk verlopen waardoor U gespaard blijft van een tijdrovende, kostelijke en soms pijnlijke procedure. Bovendien zijn jullie zelf rechter in jullie eigen dossier waardoor jullie niet in spanning hoeven te wachten op de uitspraak. Geen verliezers in bemiddeling, alleen maar winnaars aangezien jullie allebei akkoord zijn gegaan met de inhoud van jullie overeenkomst.

Thema’s

  • Echtscheidingen (vermogensrechtelijke overeenkomst, familiale overeenkomst, EOT)
  • Beëindiging wettelijke en feitelijke samenwoonst (vereffening en verdeling, ouderschapsovereenkomst)
  • Wijziging bestaande ouderschapsovereenkomsten/verblijfsregelingen
  • Spanningen in het kader van nieuw samengestelde gezinnen
  • Omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen
  • Generatieconflicten – ouderverstoting
  • Overige conflicten binnen de familiale sfeer (bijv. zorgbehoevende ouders, organisatie huwelijk/begrafenis/andere feesten, nalatenschap)


    U twijfelt of uw conflict binnen de thema’s past? Neem gerust contact met me op.

Doelgroep

Hoofdzakelijk tussen volwassenen  onderling. Kinderen kunnen indien gewenst wel apart gehoord worden door de bemiddelaar maar ze worden niet tijdens de bemiddelingsgesprekken betrokken tenzij het conflict zich situeert tussen de ouders en het kind zelf (generatieconflict/ moeilijke puberteit).

Werkwijze

Start met een kennismakingsgesprek. Bij afloop ervan dient het bemiddelingsprotocol te worden ondertekend. Hierin wordt zowel de werkwijze als het voorwerp van de bemiddeling bepaald.

Fysieke of online bemiddelingsgesprekken tot jullie tot een oplossing/akkoord komen. Bij wijze van voorbeeld zijn gemiddeld een zestal gesprekken noodzakelijk om tot een volledige echtscheidingsovereenkomst te komen. Maar pin U daar niet op vast, elk dossier is maatwerk, en het kan minder/meer zijn.

Indien ik een overeenkomst dien op te stellen, wordt dit tijdens een laatste gesprek nog samen volledig overlopen alvorens tot de ondertekening ervan over te gaan.