Hicham El Fikri

Hicham El Fikri Klinisch psycholoog Senses Praktijkhuis Boom

Klinisch psycholoog
Orthopedagoog

Contact

Je bent van harte welkom bij mij in Senses Praktijkhuis Boom op woensdag (13u-21u) en en donderdag vanaf 18u.

Een afspraak kan gemaakt worden via mail of telefonisch. Indien je mij niet kunt bereiken, gelieve een boodschap in te spreken zodat ik je opnieuw kan contacteren.

T: 0456 67 44 72

E: psycholooghicham@outlook.com

Wie ben ik

Mijn keuze voor de afstudeerrichting master Klinische Psychologie optie kinderen/jongeren vloeide voort uit mijn interesse in het gedrag van kinderen.

Bij Koca MFC kon ik mijn eerste ervaringen op doen als orthopedagoog. Hierbij deed ik ervaring op in het begeleiden van kinderen en jongeren met verschillende ontwikkelingsstoornissen.

Daarnaast kreeg ik in mijn laatste masterjaar de kans om stage te lopen in het CLB waarbij het begeleiden en ondersteunen van kinderen en jongeren van 4-18 jaar centraal staan. Hier deed ik ervaring op in de diagnostisering en verdere advisering van kinderen en jongeren. In het opvoeden van kinderen kunnen er soms obstakels voorkomen. Mijn motto is dan ook dat opvoeding een kwestie is van liefde, geduld en wijsheid. Daarnaast heb ik doorheen de jaren ervaring opgebouwd in het creëren van een gezonde en gezellige gezinsdynamiek.

Momenteel ben ik ook werkzaam in het buitengewoon onderwijs als psycholoog en kom ik dagelijks in contact met verschillende zorgvragen.

Thema’s

  Ik richt mij vooral op de individuele begeleiding van kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren rond verscheidene thema’s. Enkele thema’s die kunnen spelen:

  • ADHD/ADD
  • Autisme (ASS)
  • Depressieve gevoelens
  • Stress, faalangst
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Identiteitsvragen, zelfbeeld en onzekerheid
  • Omgaan met emoties
  • Gedragsmoeilijkheden
  • ….

  Tot slot wil ik me ook inzetten tijdens de begeleiding om mee te zoeken naar redelijke aanpassingen en ondersteuning aan te bieden bij de communicatie met andere hulpverleners, leerkrachten, school & CLB.

  Werkwijze

  Ik maak graag tijdens mijn eerste gesprek(ken) ruimte om elkaar beter te leren kennen. Dit doen we op verschillende manieren (enkel ouders, kind samen met ouders, kind alleen). Je krijgt de mogelijkheid om stil te staan bij de zaken die goed en minder goed lopen kortom jouw verhaal. Vervolgens luister ik graag naar jouw verwachtingen en geeft dit me de kans om een beter beeld te schetsen van de context. Samen bewandelen we een pad waarbij we zaken gaan identificeren waar jij tegenaan loopt zoals bepaalde gevoelens en gedachten. Daarnaast vergeten we zeker ook niet wat jij belangrijk vindt en waaruit jij je kracht uithaalt.

  Kortom binnen deze begeleiding staan actief luisteren, begrijpen, respecteren, empathisch zijn en niet oordelen centraal.

  Mijn troeven:

  • Ervaring in het werken met diverse achtergronden
  • Een warm en ondersteunend hart voor kinderen en jongeren
  • Gepersonaliseerde zorg aangepast aan jullie behoeften
  • Een veilige en vertrouwde omgeving

  Tarief

  Je betaalt 65€ voor een individueel gesprek van 50 minuten.

  Betalen kan cash of via de bancontact-app op je smartphone.

  Verplaatsen of annuleren kan tot 48 uur voor de geplande afspraak. Zo kunnen we op voorhand andere cliënten inplannen voor die specifieke datum. Indien er minder dan 48 uur op voorhand wordt geannuleerd, zal de helft van het honorarium (€32,50) aangerekend worden als tegemoetkoming. Als er minder dan 24 uur op voorhand wordt geannuleerd, zijn we genoodzaakt het volledige bedrag (€65,00) in rekening te brengen