Joeri Van Buggenhout

Klinisch psychologisch Consulent
Gedragscounselor
Psychodiagnosticus

Contact

Graag ontvang ik u in Senses Praktijkhuis Mortsel op maandag en donderdag, enkel na afspraak. Ik ben best bereikbaar via mail.

E: joeri.senses@gmail.com

T: 0456 06 40 70

Wie ben ik

Functie:

 • Klinisch psychologisch consulent
 • Gedragscounselor
 • Psychodiagnosticus

Voltooide opleidingen:

 • Bachelor in de toegepaste klinische psychologie (Lessius Antwerpen)
 • Postgraduaat gedragscounseling (Thomas More Antwerpen) 
 • Meerdaagse trainingen Therapeutisch Psychologisch onderzoek (De Viersprong, CGG VAGGA)
 • Permanente vormingen: kortdurende opleidingen, workshops, … aangaande psychodiagnostiek en psychologische begeleiding

Lidmaatschappen:

 • Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC) 
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Nederlandse Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden (NVVR)

Werkervaring:

 • Werkzaam sinds 2011 binnen de geestelijke gezondheidszorg 
 • Ervaring binnen een ambulante en residentiële setting (psychodiagnostiek en psychologische begeleiding/counseling)

DiagnoSENS

Naast psychologische begeleiding / counseling, kunnen volwassenen op verwijzing of op eigen initiatief bij mij terecht voor:

 • intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek. 
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • onderzoek naar klachten zoals angst en stemmingsproblemen
 • screeningsonderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) en Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Therapeutisch Psychologisch onderzoek (TPO): 
  Vorm van psychologisch onderzoek dat aantoonbare therapeutische effecten kan veroorzaken bij de cliënt en zijn systeem. 

Meer informatie omtrent deze onderzoeken: 
https://sensespraktijkhuis.be/diagnosens-psychodiagnostisch-onderzoek/

Meer informatie over een neuropsychologisch onderzoek is eveneens terug te vinden in bijgevoegde flyer.
Meer informatie omtrent Therapeutisch Psychologisch onderzoek: 

https://www.therapeuticassessment.com

Verloop

Na uw aanmelding voor een psychologisch onderzoek starten we met een kennismakingsgesprek. We bekijken op welke vragen u en, indien aanwezig, uw verwijzer een antwoord wil krijgen door middel van het onderzoek. Na de intakefase wordt u ingelicht hoe het onderzoekstraject er precies kan uitzien. Het verloop ervan en welk onderzoek nodig is, is afhankelijk van de vraagstelling.

Er wordt tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en informatiebronnen. Denk maar aan vragenlijsten, interview(s), opdrachten en testen. Indien aangewezen kan er, mits uw toestemming, iemand uit uw omgeving betrokken worden om bepaalde domeinen verder in kaart te brengen. Ouders kunnen bijvoorbeeld relevante informatie verschaffen over hoe uw ontwikkeling is verlopen, maar ook uw verwijzer (therapeut, arts, …) kan een belangrijke informatiebron zijn.

Een onderzoekstraject wordt afgesloten met een bespreking van de resultaten. We bekijken samen wat de verdere mogelijkheden zijn.

Door middel van het onderzoek kunnen we op zoek gaan naar verklaringen voor klachten en / of moeilijkheden. Indien een formele diagnose nodig / wenselijk is, kan er samengewerkt worden met een externe psychiater of doorverwezen worden naar een multidisciplinair diagnostisch centrum voor verder onderzoek.

Tarief

 • Intakegesprek: 75€. Het eerste gesprek duurt 75 minuten. De extra tijd voor de aanmaak van uw dossier zit inbegrepen in deze prijs.
 • Verder onderzoek: de prijs en het aantal contactmomenten zijn afhankelijk van de vraagstelling. Na de intakefase wordt er voor u een kostenraming gemaakt.

Betalingswijze

Er dient betaald te worden na elke sessie (cash / via app).

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Zo kan er op tijd een andere cliënt verder geholpen worden. Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt in rekening gebracht.