Joeri Van Buggenhout

Gedragscounselor – Psychodiagnosticus – Klinisch Psychologisch Consulent

Contact

Graag ontvang ik jou in Senses Praktijkhuis Mortsel op maandag en donderdag, enkel na afspraak:

T: 0456 06 40 70

E: joeri.senses@gmail.com 

(via mail makkelijkst te bereiken)

Wie ben ik

Functie:

 • Klinisch psychologisch consulent
 • Gedragscounselor
 • Psychodiagnosticus

Voltooide opleidingen:

 • Bachelor in de toegepaste klinische psychologie (Lessius Antwerpen)
 • Postgraduaat gedragscounseling (Thomas More Antwerpen)
 • Meerdaagse trainingen Therapeutisch Psychologisch onderzoek (De Viersprong)
 • Permanente vormingen: kortdurende opleidingen, workshops, … aangaande psychodiagnostiek en psychologische begeleiding

Lidmaatschappen:

 • Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC) 
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Nederlandse Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden (NVVR)

Werkervaring:

 • Werkzaam sinds 2011 binnen de geestelijke gezondheidszorg 
 • Ervaring binnen een ambulante en residentiële setting (psychodiagnostiek en psychologische begeleiding/counseling)

Aanbod

Zowel psychologische begeleiding/gedragscounseling (doelgroep: 18-65 jaar) als psychologisch onderzoek (doelgroep: 18-65 jaar; 65+: afhankelijk van vraagstelling) behoren tot de mogelijkheden.

Aanbod psychologische begeleiding/gedragscounseling: 

Specifieke ervaring en expertise: 

angst, depressiviteit, problemen op vlak van zelfbeeld en stress(gerelateerde) klachten.

Ik help en ondersteun jou graag bij het aanpakken van en het leren (anders) omgaan met psychische klachten. Afhankelijk van de hulpvraag/noden bestaat een traject uit gesprekken ter kennismaking en exploratie, psycho-educatie (uitleg/informatie rond klachten en moeilijkheden), specifieke cognitieve gedragstherapeutische interventies (rond oa. gedachten, gevoelens, gedrag), oefeningen en opdrachten.

Aanbod psychologisch onderzoek:

 • Intelligentie-onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek 
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Screeningsonderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) en ADHD
 • Onderzoek naar overige psychische klachten, zoals angst- en stemmingsstoornissen, …

Meer informatie omtrent deze onderzoeken kan u hier vinden: https://sensespraktijkhuis.be/diagnosens-psychodiagnostisch-onderzoek/

 • Therapeutisch Psychologisch onderzoek (TPO):

Vorm van psychologisch onderzoek dat aantoonbare therapeutische effecten kan veroorzaken bij de cliënt en zijn systeem. 

Meer informatie omtrent TPO kan je hier vinden: https://www.therapeuticassessment.com

Werkwijze

Er wordt telkens gestart met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er stilgestaan bij klachten of problemen, belangrijke omstandigheden/stressoren en persoonskenmerken. Om een grondige analyse mogelijk te maken kunnen meerdere gesprekken nodig zijn. Bijkomend kunnen andere explorerende methodieken gebruikt worden (vb vragenlijsten, opdrachten, …). Vervolgens wordt er een probleemsamenhang opgesteld, die het ontstaan en de instandhouding van klachten of problemen kan verklaren. Deze geeft vorm aan het plan van aanpak en stuurt mee de begeleiding. Er wordt gestreefd naar voldoende afstemming: we zoeken samen naar wat voor jou werkt.

Bij een vraag naar psychologisch onderzoek wordt ook de vraagstelling tijdens het intakegesprek(ken) nader bekeken. Er wordt nadien uitgelegd hoe het traject er precies kan uitzien. Het verloop en welk onderzoek nodig is, is afhankelijk van de vraagstelling. Een traject wordt telkens afgesloten met een bespreking van de resultaten. We bekijken samen wat de verdere mogelijkheden zijn. 

Een uitgebreid psychologisch onderzoek kan ook als je reeds bij mij in begeleiding bent. De verdere aanpak wordt dan samen met jou bekeken.  

Indien een formele diagnose nodig/wenselijk is, kan er samengewerkt worden met een externe psychiater. 

Tarief

Intakegesprek: 75€ (75min + administratie)

Individuele psychologische begeleiding/gedragscounseling: 60€ (60 min)

Psychologisch onderzoek: afhankelijk van de vraagstelling. Een kostenraming wordt na de intakefase voor jou gemaakt. 

Betalingswijze

Er dient betaald te worden na elke sessie (cash / via app).

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Zo kan er tijdig een andere cliënt verder geholpen worden. Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt in rekening gebracht.