Katleen Van Gorp

Auticoach
Klinisch orthopedagoog

Contact

Graag ontvang ik u op vrijdag in Senses Praktijkhuis te Lier, na afspraak.

T: 0468 00 71 79
E: vangorp.katleen@gmail.com

Wie ben ik

°1977

In 2001 studeerde ik af aan de KU Leuven als Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek. Ik werkte met kinderen en jongeren en hun ouders als gezinsbegeleidster in een CKG en thuisbegeleidster bij jongeren en jongvolwassenen met beperkingen. Sinds 10 jaar werk ik als orthopedagoog in een voorziening voor mensen met beperkingen. Graag zet ik mijn kennis en ervaring over autisme, dubbeldiagnose, emotionele ontwikkeling, rouw en verlies, stress en andere thema’s in om ouders, gezinnen, kinderen of jongeren op weg te helpen.

Ik volgde een jaaropleiding Geestelijke gezondheidszorg bij mensen met verstandelijke beperking en/of autisme, een jaaropleiding Creatieve therapie en volgde een 2-jarige opleiding rond autismespectrumstoornissen.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor orthopedagogen.

 

Thema’s/Aanbod​

  • Begeleiding/coaching van kinderen, jongeren en volwassenen (en hun context) met Autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Diverse thema’s kunnen aan bod komen: ASS beter begrijpen, gedrag – gedachten – emoties – sensaties, probleemgedrag bij kinderen, omgaan met stress of angsten, sociale weerbaarheid, zelfbeeld, rouw en verlies, stappen zetten naar zelfstandig leven …

Doelgroep​

  • Kinderen
  • Jongeren
  • volwassenen
  • ouders
  • … met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis
  • of die iemand met ASS beter willen begrijpen

Werkwijze

Eerst maken we kennis met elkaar tijdens een intakegesprek en bekijken we de hulpvraag. 
Samen bekijken we welke hulp nodig en haalbaar is. Het verdere verloop kan sterk variëren in duur en aanpak: van enkele gesprekken tot een langer contact.

Ik werk zowel individueel met een kind of jongere of volwassenen, als met de ouders of met het gezin.

Waar nodig/wenselijk doe ik observaties/ondersteuning of overleg aan huis of op school.

Naast gesprekstechnieken gebruik ik ook creatieve technieken en tracht ik zaken te verhelderen door ze in schema te zetten of te visualiseren.

Om jongeren laagdrempelig te bereiken zet ik spellen in.

Kortom, ik werk op maat, we stemmen af…

Tarief

€ 70/sessie van 1 uur.

Ik ben gedeeltelijk geconventioneerd. Met deze conventie wil men de eerstelijns psychologische zorg dichter bij de bevolking brengen en betaalbaar maken. Het budget is helaas niet voor de hele bevolking toereikend. In een eerste gesprek bekijk ik samen met jou of je van dit systeem aan terugbetalingstarief gebruik kan maken.

Bij voorkeur wordt er na iedere sessie contant betaald. Annuleren kan door minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien men niet tijdig verwittigt, wordt de consultatie aangerekend.

Voor observatie/ondersteuning op verplaatsing wordt een extra verplaatsingsvergoeding aangerekend.

Afhankelijk van de mutualiteit is er een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit.