Katleen Van Gorp

Katleen Van Gorp Pedagoog en autocoach Senses Praktijkhuis

Klinisch orthopedagoog
Pedagoog & Autisme deskundige

Contact

Graag ontvang ik u op vrijdag in Senses Praktijkhuis te Lier, na afspraak.

T: 0468 00 71 79
E: vangorp.katleen@gmail.com

Wie ben ik

°1977

In 2001 studeerde ik af aan de KU Leuven als Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek. Ik werkte met kinderen en jongeren en hun ouders als gezinsbegeleidster in een CKG en thuisbegeleidster bij jongeren en jongvolwassenen met beperkingen. Sinds 10 jaar werk ik als orthopedagoog in een voorziening voor mensen met beperkingen. Graag zet ik mijn kennis en ervaring over opvoeding, emotionele ontwikkeling, rouw en verlies, autisme, beperkingen en andere thema’s in om ouders, gezinnen, kinderen of jongeren op weg te helpen.

Ik volgde een jaaropleiding Geestelijke gezondheidszorg bij mensen met verstandelijke beperking en/of autisme, een jaaropleiding Creatieve therapie en volgde een 2-jarige opleiding rond autismespectrumstoornissen.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor orthopedagogen.

Thema’s/Aanbod

  • Gezinsgerichte pedagogische hulpverlening bij opvoedingsproblemen, vastgelopen situaties, emotionele moeilijkheden, gedragsmoeilijkheden …
  • Begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen bij emotionele moeilijkheden
  • Begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen (en hun context) met Autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Ondersteuning van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking en hun context met oog voor rouw en verlies, emotionele ontwikkeling …

Doelgroep 

  • Kinderen
  • Jongeren
  • Ouders
  • Gezinnen
  • … met of zonder beperkingen (fysiek, mentaal, ASS, …)

Werkwijze 

Eerst maken we kennis met elkaar tijdens een intakegesprek en bekijken we de hulpvraag. Liefst ontvang ik het hele gezin in het eerste gesprek.

Na de intakefase bekijk ik samen welke hulp nodig en haalbaar is. Het verdere verloop kan sterk variëren in duur en aanpak: van enkele gesprekken tot een langer contact. Waar nodig/wenselijk doe ik observaties/ondersteuning aan huis of op school. Naast gesprekstechnieken gebruik ik ook creatieve technieken zoals tekenen, collages, verhalen, drama … Om jongeren laagdrempelig te bereiken zet ik spellen in. Een coachend gesprek in de natuur is ook mogelijk. Kortom, ik werk op maat, we stemmen af…

Tarief

€ 70/sessie van 1 uur.

Ik ben gedeeltelijk geconventioneerd. Met deze conventie wil men de eerstelijns psychologische zorg dichter bij de bevolking brengen en betaalbaar maken. Het budget is helaas niet voor de hele bevolking toereikend. In een eerste gesprek bekijk ik samen met jou of je van dit systeem aan terugbetalingstarief gebruik kan maken.

Bij voorkeur wordt er na iedere sessie contant betaald. Annuleren kan door minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien men niet tijdig verwittigt, wordt de consultatie aangerekend.

Voor observatie/ondersteuning op verplaatsing wordt een extra verplaatsingsvergoeding aangerekend.

Afhankelijk van de mutualiteit is er een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit.