Lara Roels

Lara Roels - Seksuologe en Orthopedagoge Senses Praktijkhuis Boom

Orthopedagogisch (opvoedkundig) begeleidster
Klinisch seksuoloog io

Contact

Ik ontvang jou of jullie graag op woensdag en donderdag in Senses Praktijkhuis te Boom. Dit kan in de vorm van een individueel of gezinsgesprek. 

T: 0473/75.21.73

E: roelslara.senses@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/intimilara/

Wie ben ik

Ik ben Roels Lara, orthopedagogisch (opvoedkundig) begeleidster en klinische seksuologe io.  

Ik ben een enthousiast en zorgzaam persoon die altijd al wist dat haar passie en interesse bij de psychologie van de mens lagen.

Vandaar dat ik de studie Orthopedagogie – Toegepaste Jeugdcriminologie aan Karel de Grote Hogeschool ben gaan volgen en deze succesvol heb afgerond.

Mijn stage bij dagcentrum De Tichel te Boom was dan ook een mooie leerschool binnen de bijzondere jeugdzorg. Specifiek begeleidde en ondersteunde ik hier kinderen, jongeren en gezinnen met zorgvragen en/of bezorgdheden omtrent opvoedingsvaardigheden, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, sociaal- en emotionele moeilijkheden, et cetera. Na mijn stage ben ik hier ook nog twee jaar gedeeltelijk werkzaam gebleven.

Door de verscheidenheid aan hulpvragen bij kinderen, jongeren en gezinnen ben ik nog steeds gedreven om me in te zetten en hulp op maat te kunnen bieden. Elke ontwikkeling is uniek en loopt niet zonder slag of stoot. Het vergt vaak aanpassingen om telkens een nieuwe weg te zoeken doorheen alle levensfases, gebeurtenissen en hindernissen. Met deze reden wil ik graag opnieuw kansen creëren met als doel om persoonlijke groei en zelfontplooiing te bevorderen.

Ik geloof in de goede eigenschappen en de kwaliteiten van ieder individu. Deze zet ik dan ook graag in om er voor te kunnen zorgen dat het kind, jongere en/of het gezin zich terug onmisbaar en volwaardig voelen in deze steeds veranderende samenleving.

Verder besloot ik om nog een Master in Seksuologie te gaan volgen aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Dit omwille van stijgende zorgen rond seksualiteit, intimiteit en relaties door een tekort aan informatie over seksuele opvoeding / ontwikkeling. Hierdoor stijgt de behoefte aan informatie. Hierover vind je meer op de andere pagina.

Doelgroep

Kinderen, jongeren / adolescenten, volwassenen en gezinnen kunnen met uiteenlopende vragen en zorgen bij mij terecht:

 • verwerking van trauma
 • verlies en rouw
 • angst en stress
 • onzekerheid en een negatief zelfbeeld
 • emotionele moeilijkheden
 • innerlijke conflicten
 • gedragsproblemen
 • problemen op sociaal/relationeel/familiaal vlak
 • hechtingsproblemen

Het scala aan vragen en/of zorgen kan heel breed zijn. Hierdoor kan het zijn dat je jouw vraag en/of zorg niet terugvindt in onderstaande lijst. Laat dit je niet tegenhouden om mij te contacteren.

Voor mijn aanbod als Klinisch seksuologe io, kan u een kijkje nemen op mijn andere pagina.

 Doelgroep

 • Kinderen (vanaf 4 jaar),
 • Jongeren / adolescenten
 • Ouders / opvoedingsfiguren
 • Volwassenen
 • Gezin

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek maken we kennis met elkaar, bekijken en bespreken we de zorgvragen en  verwachtingen. Dit aan de hand van een intakeformulier dat op voorhand wordt doorgestuurd en door ieder deelnemend gezinslid ingevuld wordt. Vervolgens wordt er gekeken of ik een gepaste hulpverlening kan aanbieden en of jij/ jullie je goed voelen bij mij als hulpverlener.

Indien er gekozen wordt om de hulpverlening te starten, zal op basis van de zorgvragen een gepast hulpverleningsaanbod volgen. De frequentie en aanpak van afspraken kan verschillen afhankelijk van de zorgvragen, verwachtingen en motivatie.  Zo kan er een gezinssessie gepland worden en/of een individuele sessie en kan een observatie/begeleiding ook in huiselijke sfeer aangeboden worden indien dit gevraagd wordt of hier nood aan is.  Verder zal de hulpverlening het tempo volgen dat voor jou en/of het gezin als aangenaam wordt ervaren.

Mits toestemming kan er contact opgenomen worden met andere betrokken partijen.

Tarief

Een sessie duurt 50 à 60 minuten.

Een individuele sessie bedraagt €60.

Een gezamenlijke sessie bedraagt €65.

Een sessie in huiselijke sfeer (huisbezoek) bedraagt €80.

Betalingen kunnen contant of via Payconiq. Een afspraak annuleren kan tot 24uur op voorhand. Dit om andere nog een kans op een afspraak te kunnen geven. Indien dit niet (of minder dan 24uur op voorhand) geannuleerd wordt, ben ik genoodzaakt om het volledige bedrag van deze sessie aan te rekenen.