Lieve Van Dyck

Lieve Van Dyck Senses Praktijkhuis Boom

Counselor met expertise chronische pijnpatiënten

“Laat de pijn van het verleden
en de onzekerheid van het heden
je toekomst niet bepalen.”

Contact

Graag ontvang ik jou tot maart 2024 op maandagnamiddag, woensdagavond of donderdagnamiddag in Senses, Praktijkhuis te Boom.

Enkel na afspraak.

T: 0489 344 408

E: info@hartlabeur.be

W: https://hartlabeur.be/

Wie ben ik

Geboren en getogen in Boom als jongste van 8 in een warm nest. We kregen een brede waaier aan interesses mee: muziek, taal, kunst, cultuur + het credo van ons moeder: gebruik de talenten die je kreeg wèl.
Ik leerde piano spelen en volgde de opleiding dictie en klassieke zang (wat ik ooit weer wil opnemen)

In 1973 behaalde ik het diploma dat nu gelijk staat met een Educatieve bachelor Kleuteronderwijs en kon starten in een éénklassige kleuterschool. Met hart en ziel mocht ik de kleuters 3 tot 4 jaar begeleiden en omdat ik vind dat elke kleuter recht heeft op een plaatsje in de klas ‘onder de kerktoren’, nam ik ook een IE kleuter en een kindje met Down onder mijn hoede. Warme herinneringen houd ik eraan over.

Ondertussen werd ik mama van 2 zonen en 1 dochter.

In 2000 werd ik heel onverwacht maar met volle goesting directeur basisonderwijs en begon ik aan HIOW Mechelen een 3-jarig traject in Opvoedkundige Wetenschappen wat ik na het behalen van het certificaat in het laatste jaar gestopt ben wegens het veel te vlugge overlijden van mijn man.

In de loop der jaren kwamen er 3 kleindochters en 3 kleinzonen bij. Mijn gezin is mijn trots.

In 2012 kon ik op pensioen maar de drive om te blijven studeren bracht me waardevolle ervaringen die ik vertaalde in het vrijwilligersleven.
In UZA kreeg ik in 2010 de diagnose Fibromyalgie / CVS en later ook Spasmofilie. Als chronisch pijnpatiënt was het knokken om mijn leven weer op spoor te krijgen en dank zij de methode van  dr Eleanor Stein (Canadees psychiater) is me dat gelukt.
Mijn belangrijkste boodschap aan de patiënten, in voordrachten en lotgenotengroepen, was  ‘Er is nog een leven na de diagnose en dat is evenveel waard’.
Als vrijwilliger draaide ik er 10 jaar ten dienste van VLFP vzw en de patiënten / lotgenoten.

In 2023 volgde ik een halfjaarlijkse opleiding Life Coach aan IRAcademie en ontving het certificaat.

In oktober is een opleiding Loopbaancoach ingepland bij WISL Loopbaancenter.

Ervaring

Naast de skills, ervaringen en opleidingen die ik gebruikt en gevolgd heb in mijn loopbaan als kleuterleidster en later directeur basisonderwijs, volgende ervaring uit het vrijwilligers circuit van de laatste 12 jaar:

 • Lotgenotengroepen VLFP vzw leiden
 • Voorzitter VLFP vzw met alle verantwoordelijkheden eraan verbonden zoals een bestuursfunctie bij Reumanet, zetelen in AV van VPP, …
 • Telefonische ondersteuning en advies aanreiken
 • Voordrachten geven ivm Fibromyalgie en chronische pijnen, zelfmanagement, …
 • Voordrachten voor het personeel van RVA in het kader van hun project Wellbeing@Work, in alle regio in Vlaanderen.
 • 2 jaar lesgever aan IFPC instituut
 • 2 jaar lesgever bij Samana
 • Voordracht bij huisartsenkring regio Nijlen.
 • Opstart ELZ Rupelaar als vertegenwoordiger patiëntenverenigingen VLFP vzw en OSTC vzw
 • LOP-voorzitter secundair onderwijs Boom-Willebroek
 • In samenwerking met UGent en Vivel instituut bij ELZ Rupelaar het pilootproject ‘Doelgerichte zorg voor zorgverleners’ begeleiden als ervaringsdeskundig co-teacher
 • Enz….

Thema’s

De problematiek van chronisch pijnpatiënten is heel breed:

 • rouwproces,
 • hoe terug in beweging geraken,
 • hulpmiddelen,
 • omgaan met onbegrip,
 • assertief reageren,
 • pijnmanagement,
 • zelfmanagement,

In een eerste gesprek wordt onderzocht waar de hoogste nood ligt en kan de cliënt zich een doel stellen waarrond gewerkt wordt.

Coachen kan, ook als je geen chronisch pijnpatiënt bent, op de moeilijkheden die je ondervindt in je dagelijks functioneren:

 • angsten,
 • uitstelgedrag,
 • onzekerheden,
 • sta je voor een drempel, kom er gerust over praten.

Jouw Aha-erlebnis, daar doe ik het voor.

Mijn werkwijze omvat 6 niveaus: gedachten, omgeving, emoties, paradigma, gedrag, resultaat

Doelgroep

Van jong adolescenten tot ouderlingen.

Het is 1 op 1 begeleiding, maar indien nodig kan het ook samen met je partner. Dit is vooral naar inzicht in de problematiek en omgaan met de beperkingen van belang.

Een voordracht voor doelgroepen of personeel dat met chronisch pijnpatiënten werkt, is ook mogelijk.

Tarief

€ 60 voor 50 minuten 1 op 1 coaching.

€ 75 voor 50 minuten 2 op 1 coaching.

In noodgevallen kan het ook online maar nooit voor een eerste gesprek. Tijdig aangeven is de boodschap.  

Er is een lift aanwezig in het Senses Praktijkhuis

Graag je afspraak respecteren. Ben je verhinderd verwittig dan 24u op voorhand. Wie niet verwittigt zal een consultatie aangerekend worden. Dank voor je begrip.

€ 250 voor een voordracht van ongeveer 1 uur + € 0,37 /km vanaf 20 km. Thema verwant aan chronische pijnen op vraag van de inrichter.