Lore Verbeeck

 Kinesist SensO Lier

Wie ben ik

Op basis van mijn passie voor het werken met kinderen in combinatie met de steeds groeiende interesse in het menselijk lichaam, besloot ik de opleiding tot master in de pediatrische kinesitherapie aan de KU Leuven te starten. Het werken vanuit een holistische mensvisie, waarbij de gehele mens centraal staat, leidde mij tot een tweede specialisatie in de psychomotorische kinesitherapie. Mijn visie is om zowel het fysieke als het mentale aspect te integreren in de behandelingen om op die manier de meest adequate zorg te kunnen bieden.

Opleidingen

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie – specialisatie psychomotoriek

  • master in de psychomotorische therapie
  • psychomotorisch gezinstherapeute

 

Contact

Graag ontvang ik u in Senses Praktijkhuis Lier op maandag, woensdag of vrijdag.

Enkel na afspraak en op voorschrift, via:
T: 0472/48.74.75
E: kine.loreverbeeck@gmail.com

Gelieve mij minstens 24 uur vooraf te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, zal er een kost in rekening worden gebracht.

Indien u graag meer informatie wenst, kan u mij vrijblijvend contacteren.

Aanbod

  • ademhalingstechnieken
  • psychomotorische technieken (integratie lichaam & geest)
  • relaxatietechnieken
  • slaaphygiëne
  • zelfzorg (structuur, beweging, …)

Ademhalings-en relaxatietherapie

Tijdens mijn opleiding kwam ik heel vaak in contact met personen met oncologische problemen. Op die manier kreeg ik een concreet beeld van de aandoening op zich maar ook van de vele lichamelijke en mentale klachten die hiermee gepaard gaan. Al snel besloot ik als kinesitherapeute mij hierin te verdiepen om zo deel te kunnen uitmaken van het (herstel)proces in de vorm van therapie op maat. Vanuit een vertrouwensrelatie wil ik de nodige ondersteuning bieden en een houvast betekenen. Door wetenschappelijk onderbouwde technieken te hanteren probeer ik jou meer rust en zelfvertrouwen te geven in deze moeilijke periode. Ik streef ernaar alle oefeningen aan te leren zodat deze oefeningen nadien op zelfstandige basis kunnen uitgevoerd worden. Door een holistische mensvisie te hanteren werk ik vanuit jouw persoonlijke gedachten, gevoelens, gedragingen alsook de lichamelijke aspecten die deze levensingrijpende aandoening met zich mee brengt. Samen hebben we maar één hoofddoel, namelijk opnieuw een gebalanceerd leven leiden waarbij jijzelf de touwtjes weer in handen hebt.

Doelgroep

kinderen – jongeren – volwassenen – ouderen

Tarief

€ 27,50 voor een sessie van een globaal gemiddelde duur van 30 minuten.

Op voorschrift kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling.