Mattias De Coninck

Klinisch neuropsycholoog

Contact

Graag ontvang ik u in Senses Praktijkhuis Mortsel op maandag en donderdag, enkel na afspraak:

T: 0474/12.22.19​
E: mattias.de.coninck@cvnp.be

Wie ben ik

Als klinisch neuropsycholoog gaat mijn interesse voornamelijk uit naar de rol van onze hersenen op de cognitieve domeinen (aandacht, geheugen, aansturende functies, …), het gedrag en de emoties.

Vanuit de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie bied ik binnen Senses neuropsychologische zorg op maat (diagnostiek, behandeling en begeleiding) aan voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), en hun directe omgeving, die moeilijkheden ondervinden met de cognitieve, gedragsmatige of emotionele veranderingen ten gevolge van hun letsel. Personen die buiten de traditionele revalidatiemogelijkheden vallen of reeds een revalidatieperiode beëindigd hebben zijn de voornaamste doelgroepen.

Daarnaast kunnen volwassenen en ouderen ook bij mij terecht voor een intelligentiebepaling, aandachtsonderzoek (ADHD/ADD) of een neuropsychologisch onderzoek bij het vermoeden van een dementie.

Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Lessuis Antwerpen)
Master in de Klinische Psychologie, optie Volwassenen en Biologische psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
Interuniversitaire Postacademische opleiding in de Klinische Neuropsychologie (Katholieke Universiteit Leuven)
Postgraduaat Neuropsychologische counseling (Thomas More Antwerpen)
Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy

DiagnoSENS

Als klinisch neuropsycholoog gaat mijn interesse voornamelijk uit naar de rol van onze hersenen op de cognitieve domeinen (aandacht, geheugen, aansturende functies, …), het gedrag en de emoties. 

Vanuit het Centrum voor Neuropsychologie bied ik binnen Senses Praktijkhuis Mortsel neuropsychologisch onderzoek en intelligentiebepaling aan voor verschillende doelgroepen (niet-aangeboren hersenletsel, vermoeden van dementie, aandachtsproblemen en cognitieve klachten bij een stemmingsproblematiek).

Een neuropsychologisch onderzoek neemt meestal een tweetal uren in beslag (30 min. intake, 90 min. onderzoek), waarbij ik u een verscheidenheid aan neuropsychologische tests voorschotel die aansluiten bij uw klachtenpatroon. Nadien vergelijk ik uw scores met die van een normgroep en stel ik een sterkte- zwakte analyse op, die in een tweede tijd besproken kan worden tijdens een neuropsychologisch consult. Tenslotte formuleer ik adviezen zodat u met de ingewonnen informatie opnieuw aan de slag kan. 

Voor een gedetailleerde uitleg over het neuropsychologisch onderzoek verwijs ik naar de bijgevoegde flyer

 

Tarief

Eerste intakegesprek: € 70/45 min
Daaropvolgende gesprekken: € 60/45 min
Opstart cognitieve computertraining: eenmalig € 25
Tarieven voor het neuropsychologisch onderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag en worden vooraf meegedeeld.

Betalingswijze: Er kan cash, via Payconiq of Bancontact bepaald worden.

Afhankelijk van uw mutualiteit kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling.

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Een consultatie die minder dan 24uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.