Nicky Schelkens

Nicky Schelkens - Seksuoloog op en orthopedagogisch begeleider Senses Praktijkhuis

Orthopedagogisch (opvoedkundig) begeleider
Klinisch seksuoloog io

Contact

Ik ontvang jou/jullie graag elke woensdag in Senses Praktijkhuis te Mortsel, enkel na afspraak. Een afspraak maken kan bij voorkeur via mail maar kan ook telefonisch of via whatsapp.

E: nickyschelkens01@gmail.com

T: 0494/29.90.97

IG: https://www.instagram.com/seksdialogen/

Wie ben ik

Ik ben Nicky Schelkens, orthopedagogisch (opvoedkundig) begeleidster en klinische seksuologe io. 

Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door het gedrag van kinderen. Hun speelse, open en onschuldige blik op een wereld die niet stilstaat. De verschillende ontwikkelingsfasen met elk hun specifiek doel. De continue zoektocht naar een eigen bewandelbaar pad doorheen een doolhof van waarden, normen en regels. Kortom, elk kind in z’n geheel met zijn/haar unieke kantjes en persoonlijke uitdagingen.

Het feit dat de menselijke ontwikkeling letterlijk een oneindig iets is waar je nooit over uitgeleerd bent, intrigeert me nog steeds dagelijks. Deze ontwikkeling kan soms stroef verlopen of kan enkele obstakels vormen waar men geen uitweg in vindt. Soms schuilt een oplossing, een correcte aanpak of een acceptatie van deze zoektocht dan ook in een klein hoekje. Het is een passie om andere mensen aan te sporen, te begeleiden en te helpen om op zoek te gaan naar de uniciteit die in deze hoekjes schuilt.

Met deze passie in het achterhoofd startte ik aan de Karel de Grote hogeschool met de opleiding Orthopedagogie. Na verschillende stages bij zeer uiteenlopende doelgroepen gaande van peuters tot jongvolwassenen ontwikkelde ik het doel om jongeren in moeilijke, vastgelopen, uitzichtloze situaties te helpen en studeerde dan ook af in de Toegepaste Jeugdcriminologie. Tijdens dit laatste academiejaar kreeg ik ook de kans om een internationale stage in Zuid-Afrika te doen bij jongeren met delinquent gedrag. 

Door het tekort aan wetenschappelijke informatie rond de seksuele ontwikkeling van de mens besloot ik vervolgens een Master in de Seksuologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven aan te gaan. Voor dit aanbod kan u een kijkje nemen op mijn andere pagina.

Naast seksuoloog en orthopedagogisch begeleider ben ik werkzaam in een woonzorgcentrum als begeleider van wonen en leven.

Thema’s

  • Ontwikkelingsvragen/zorgen  
  • Opvoedingsvragen/zorgen 
  • Gedragsproblemen of zorgen omtrent gedrag
  • Vastgelopen situaties 
  • Moeilijkheden in de thuissituatie 

Doelgroep

Ouders / opvoedkundige figuren – kinderen vanaf 2 jaar

Werkwijze

Voor we het eerste consult inplannen, vult ieder deelnemend gezinslid een intakeformulier in met enkele vragen. Deze worden op het intakegesprek overlopen, besproken en geordend. Na deze intake wordt er samen gekeken of een hulpverlening door mezelf gepast is en of jullie je goed voelen bij mij.

Indien er samen besloten wordt om de hulpverlening op te starten bepalen we eerst de algemene zorgvraag om nadien na te gaan wat de meest gepaste aanpak is. Bij meervoudige zorgvragen wordt er eerst gekeken naar datgene met de hoogste prioriteit en zo wordt er verder gegaan op jullie tempo.

De aanpak en frequentie van de sessies verlopen gevarieerd en kunnen gaan van informatieve sessies en individuele begeleiding om vaardigheden aan te reiken tot oefeningen en zelfs langdurige opvolg programma’s voor thuis. Indien er nood/vraag is om een observatie/begeleiding in huiselijke sfeer te doen, kan dit ook.

Tarieven

Een sessie duurt 50 minuten en bedraagt €65.

Een observatie/begeleiding aan huis bedraagt €90 voor het eerste uur, elk half uur dat erbij komt bedraagt €30. Deze kosten zijn inclusief verplaatsingskosten indien u in een straal van 5km rond de praktijk te Mortsel woont. Woont u buiten de straal van 5km komt er €2/km bij. Betalingen kunnen cash gebeuren of via payconiq.

Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 48u op voorhand. Bij laattijdige annulering wordt het halve (tussen 48u en 24u voor de afspraak) of volledige bedrag (bij minder dan 24u voor de afspraak) aangerekend.