Rani De Decker

Rani De Decker Kinderpsycholoog Senses Praktijkhuis Boom

Klinisch psycholoog kinderen & jongeren

Contact

Ik ontvang jou/jullie graag op maandag (14u00 – 21u00) en op woensdag (09u00 – 18u00) in Senses Praktijkhuis te Boom, enkel na afspraak.

Een afspraak kan via mail of telefonisch gemaakt worden. Gelieve bij voicemail uw naam en telefoonnummer achter te laten zodat ik u opnieuw kan contacteren.

T: 0472 62 60 36

E:  rani.senses@gmail.com

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 992134998

Wie ben ik

Ik ben Rani en ben in 2022 afgestudeerd aan de Universiteit Gent met een Master in de Klinische Psychologie. Tijdens mijn studie ontdekte ik dat mijn passie ligt in het ondersteunen en begeleiden van kinderen, jongeren alsook hun ouders.

Mijn stage deed ik binnen de bijzondere jeugdzorg bij dagcentrum De Tichel te Boom waar ik ook na mijn studies werkzaam bleef. In de Tichel bied ik begeleiding en ondersteuning aan een cultureel diverse groep van kinderen, jongeren en hun ouders met hulpvragen en klachten omtrent opvoedingsvaardigheden, ontwikkelingsstoornissen, gedragsmoeilijkheden, sociale en emotionele moeilijkheden …

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders.

Thema’s

Kinderen en jongeren kunnen met uiteenlopende vragen en moeilijkheden bij mij terecht:

 • Gedragsmoeilijkheden
 • Sociale en emotionele moeilijkheden
 • Angst – en stemmingsproblematieken
 • Hechtingsmoeilijkheden
 • Onzekerheid/negatief zelfbeeld/versterken van weerbaarheid
 • Vragen rond identiteit
 • Faalangst/perfectionisme/uitstelgedrag
 • Overmatige stress
 • Echtscheiding
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Autismespectrumstoornis (ASS)

Werkwijze

Ik start steeds met een kennismakingsgesprek (intakegesprek). Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er ruimte gemaakt voor alle betrokken partijen om hun verhaal te brengen en verhelderen we samen de moeilijkheden waar je rond wil werken.

Na de intakefase wordt er bekeken welke hulp nodig en haalbaar is, of deze hulpverlening door mezelf geboden kan worden en of de samenwerking fijn aanvoelt. Indien dit niet het geval is, bekijken we samen de doorverwijzingsmogelijkheden.

Indien er besloten wordt om een hulpverleningstraject op te starten bepalen we samen de eerste hulpvraag. Bij meervoudige hulpvragen wordt er eerst gekeken naar de hulpvraag met de hoogste prioriteit en zo wordt er verder gegaan op jouw/jullie tempo.

De aanpak en de frequentie van de volgende sessies varieert, afhankelijk van de intensiteit van de problematiek en de hulpvraag van het kind/ de jongere en de ouders. Zowel voor kinderen, als jongeren is het spreken over moeilijke zaken vaak geen makkelijke opgave en tracht ik steeds laagdrempelig en op maat te werken. Het kind/ de jongere staat altijd centraal en zal steeds zijn eigen hulpverleningstraject mee vorm kunnen geven.

Ouders spelen een cruciale rol in het hulpverleningsproces van hun kind of jongere. Daarom loopt  individuele therapie altijd parallel aan een ouderbegeleidingstraject. Tijdens een oudersessie ga ik met ouders in gesprek ter evaluatie, bijsturing en/of ondersteuning van de individuele therapie. Echter kunnen ouders ook bij mij terecht met vragen die losstaan van de individuele therapie van zijn/ haar kind of jongere, bijvoorbeeld voor vragen omtrent opvoedingsondersteuning.

De frequentie van de oudersessies is afhankelijk van de vraag van ouders en de individuele therapie van het kind/ de jongere.

De individuele therapie met het kind/jongere kan in verschillende vormen plaatsvinden. Tijdens de eerste sessies zal er vooral worden ingezet op elkaar leren kennen en het toewerken naar een vertrouwensrelatie. Dit omdat een vertrouwensrelatie van essentieel belang is voor het laten slagen van een therapeutisch traject. In verdere sessies zullen we inzicht proberen te verkrijgen in de gedachten, gevoelens en gedragingen en zullen er handvatten en tools worden aangereikt om de uitdagingen/ moeilijkheden waarmee het kind/ de jongere geconfronteerd worden het hoofd te bieden. Naast het in dialoog gaan met de kinderen en jongeren, werk ik ook graag met creatieve technieken waaronder tekeningen, verhalen, spel,…

Elke psycholoog is gebonden aan beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat je met mij bespreekt vertrouwelijk is, met uitzondering wanneer blijkt dat het welzijn van jou of anderen in gevaar gebracht wordt. In dat geval ben ik verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang) om het welzijn van jou of anderen te verzekeren.

Tarief

Een sessie neemt 50 minuten in beslag en bedraagt 65 euro.

Er kan gepast contant worden betaald of via Payconiq/Bancontact app. Er is geen Bancontact betaalterminal aanwezig.

Een afspraak annuleren kan tot 24u op voorhand (via mail of telefoon). Indien je minder dan 24u op voorhand annuleert, ben ik genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten is er voor kinderen en jongeren een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.