Sabine Uytterhoeven

Sabine Utterhoeven Speltherapeut Senses Praktijkhuis Lier

 

Kinder- en Speltherapeut
Pedagogisch begeleider

Contact

Welkom op maandag, woensdag en vrijdag in Senses Praktijkhuis te Lier en op dinsdag in Senses Praktijkhuis Boom, na afspraak.

T: 0468/03.23.55

E: beleefdt@telenet.be

W: https://uytterhoevensabine.wix.com/beleefdt

Wie ben ik

°1980

Parallel lopend met mijn muzikale opleiding aan het Lemmensinstituut van Leuven en de kunsthumaniora van Antwerpen volgde ik de opleiding tot kinder- en bewegingsanimator aan de Vlaamse trainersschool-Bloso. Muziek, kinderen, psychologie, sport en spel,… allemaal thema’s die me aanspraken. Uiteindelijk koos ik voor het onderwijs. In 2001 studeerde ik af aan de KdG in Antwerpen als kleuteronderwijzeres.

Door de 20 jaar onderwijservaring ontwikkelde ik een breed gedifferentieerde en persoonlijke aanpak. Kinderen met extra zorgbehoeften werden mijn stokpaardje. Hulpvragen van collega’s en ouders dreven me om me te verdiepen in verschillende problematieken. Altijd opzoek naar mogelijkheden om kansen te bieden. ‘Een kans’ is het mooiste cadeau dat je iemand kan schenken.

In 2021-2023 behaalde ik de diploma ‘s pedagogiek en creatieve therapie ( verdieping beeld- en speltherapie) aan het volwassenonderwijs in AntwerpenTussentijds werd ik opgeleid tot hartcoherentietrainer (ademhaling). Met de kennis en ervaring vanuit mijn eigen praktijk als kinder- en oudercoach/weerbaarheidstrainer en het onderwijs als kleuter- sport- en zorgleerkracht startte ik in 2022 als kinder- en speltherapeut bij Senses Praktijkhuis. Sinds september 2023 werk ik er voltijds en ben ik in opleiding als Cliënt-Centered Spelcounselor aan Thomas More in Antwerpen, om me verder te professionaliseren als speltherapeut. 

Ik volgende doorheen de jaren opleidingen rond volgende thema’s:

 • Muziek en beweging : Gitaar / Schrijfdans / Kinderyoga / Sherborn / Peutergym / kleuterdans
 • Drama en taal: Poppenspel / SMOG voor kinderen met een taalontwikkelingsproblematiek
 • Spel en Beeld: Spel en kindertekeningen beter begrijpen – academie.kinderenbeterbegrijpen.nl van Eveline Ruitenberg
 • Coaching: Lifecoaching – volwassenonderwijs Antwerpen / kindercoaching – Laudius thuisstudie & Volwassenonderwijs Antwerpen / Burn-out en HSP-          coaching voor kind en ouder door Cornelle Sterk.
 • Weerbaarheid: weerbaarheidstraining voor kleuters en lagere schoolkinderen door Stijn Janssens.

De kracht van mijn begeleiden is mijn persoonlijke, ervaringsgerichte en verbindende aanpak. Via gesprekken, speelse en creatieve methodieken ga ik samen met ouder en kind op pad. Kinderen zijn het meest gemotiveerd en betrokken in hun eigen spel. Het schept een natuurlijk en ontspannen kader voor kinderen. Ze (her)beleven situaties, verwerken en ventileren thema’s. Wat kinderen moeilijk verwoord krijgen of onbewust meedragen, kan via spel naar de oppervlakte komen en planmatig aangepakt worden.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 2 tot 20 jaar en hun ouders … met of zonder beperkingen (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel, …)

 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Hoogsensitiviteit (HSP)
 • ADHD en ADD
 • Psychomotorische stoornissen, dyspraxie, DCD
 • Leerproblemen, studiebegeleiding
 • Dwangstoornis (OCD)
 • Angsten, oa faalangst
 • Trauma
 • Rouw
 • Stress / chronische hyperventilatie
 • Identiteitscrisis: zelfbeeld / zelfwaardering
 • Sociale vaardigheden: vriendschappen / pesterijen / conflicten / emotieregulatie / zelfbeheersing

Aanbod

Pedagogische ondersteuning en opvoedingsbegeleiding is zinvol voor ouders met opvoedingsvragen en -problemen.

Kinder- en speltherapie: Ik werk met kinderen en hun ouders  / ervaringsgericht volgens onderschreven methodieken:

gesprek / spel / beeld / beweging / ademhaling

Speltherapie: Via spel, de taal van het kind kunnen we: 

 • onderliggende problemen ophalen en trauma’s verwerken
 • sociale vaardigheden verbeteren en inoefenen
 • inzage krijgen in de ontwikkeling en welke thema’s het kind bezighouden
 • angsten en onzekerheden aanpakken

Beeldende therapie: Via het beeldend proces, de taal van het onbewuste kunnen we:

 • emoties plaatsen, aanvaarden en reguleren.
 • kwaliteiten naar de oppervlakte brengen en tot zelfinzicht komen.
 • trauma verwerken en constructief leren denken.

Bewegingstherapie / Weerbaarheidstrainingen: Via een psychofysieke, wetenschappelijk onderbouwde training (rots en water) kunnen kinderen: 

 • tot leerzame ervaringen te komen.
 • sterker in hun schoenen willen leren staan.
 • meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid ontwikkelen.

Ademhalingstherapie: Via hartcoherentietraining werken we aan: 

 • angsten
 • chronische stress
 • parentale burn-out
 • slaap- en eetproblemen

Tarieven

Intakegesprek (+/- 90 min): 95 euro (incl BTW)
Pedagogische begeleiding (55 min): 75 euro (incl BTW)
Therapie en training (55 min): 75 euro (incl BTW)

Betalen kan contant of met de bankcontact app.

Mag ik u vragen om uw afspraak minimaal 24u op voorhand te annuleren? Zo kunnen andere kinderen tijdig geholpen worden. Bij niet tijdig annuleren van uw afspraken zal ik een vergoeding aanrekenen.