Sarah Kempeneers

Kinder- en jongerenpsycholoog

Contact

Wordt het je soms allemaal wat te veel? Zit je met een vraag of heb je nood aan een luisterend oor in verband met je kinderen? Dan kan je bij mij terecht voor een gesprek op woensdagnamiddag/ -avond of op zaterdag in Senses Praktijkhuis Lier.

T: 0492 16 28 30

E: senses.sarah@gmail.com

Wie ben ik

Reeds op jonge leeftijd was ik gepassioneerd door psychologie. Ik koos dan ook zeer bewust in de middelbare school voor de studierichting humane wetenschappen. Vervolgens volgde ik de masteropleiding klinische psychologie aan de Ugent. Als stage koos ik voor het werken met kinderen met gedrag- en emotionele moeilijkheden op een lagere school van het buitengewoon onderwijs. Omdat het werken met kinderen en jongeren mij nauw aan het hart ligt, volgde ik ook nog een specifieke lerarenopleiding aan de UA.

Sinds vorig schooljaar ben ik werkzaam als psycholoog in het buitengewoon onderwijs. Hier werk ik met kinderen van kleuter- en lagere schoolleeftijd. Meer bepaald werk ik met kinderen met autisme spectrum stoornis, spraak- en taalstoornissen, visuele beperking, emotionele moeilijkheden en gedragsmoeilijkheden.

Voor wie

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met volgende moeilijkheden:

  • Angst en stress
  • Onzekerheid, laag zelfbeeld en faalangst
  • Depressieve gevoelens
  • Opvoedingsondersteuning
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Sociaal en emotionele problemen
  • Moeilijkheden met veranderende levenssituaties
  • ….

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek maken we kennis met elkaar en trachten we samen een beeld te schetsen van de klachten en van de verwachtingen ten aanzien van de therapie.

Een volgende sessie kan bestaan uit individuele en/of ouderbegeleiding. Individuele therapie kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van de moeilijkheden en leeftijd van het kind/jongere. Ook de frequentie van de therapie en de duur is afhankelijk van de situatie en van de aard van de problematiek.

Tarief

Een sessie duurt 60 minuten en kost €60.

Betaling kan cash of met de bankcontact-app op je smartphone.

Een afspraak verplaatsen of annuleren dient ten laatste 24 uur op voorhand te gebeuren. Indien u de afspraak minder dan 24u op voorhand verplaatst of annuleert, wordt het bedrag van de geplande afspraak alsnog aangerekend.

Afhankelijk van uw mutualiteit is er een gedeeltelijk terugbetaling mogelijk. Dit zal bij het intakegesprek verder bekeken worden.