Sarah Kempeneers

Klinisch psycholoog
Systeemtherapeut io

Contact

Je kan bij mij tot juni 2024 terecht voor een gesprek op donderdag in Senses Praktijkhuis Lier.

T: 0492 16 28 30

E: senses.sarah@gmail.com

Wie ben ik

Reeds op jonge leeftijd was ik gepassioneerd door psychologie. Ik koos dan ook zeer bewust in de middelbare school voor de studierichting humane wetenschappen. Vervolgens volgde ik de masteropleiding klinische psychologie aan de Ugent. Als stage koos ik voor het werken met kinderen met gedrag- en emotionele moeilijkheden op een lagere school van het buitengewoon onderwijs.

Na het volgen van een lerarenopleiding, koos ik opnieuw voor een job als psycholoog in het buitengewoon onderwijs. Hier werk ik met kinderen van kleuter- en lagere schoolleeftijd met autisme spectrum stoornis, spraak- en taalstoornissen  of een visuele beperking.

In september 2020 startte ik met de vierjarige opleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan het IPRR Thomas More.

Voor wie

Jongeren, gezinnen en koppels met volgende moeilijkheden:

  • Relationele problemen
  • Angst en stress
  • Onzekerheid, laag zelfbeeld en faalangst
  • Depressieve gevoelens
  • Opvoedingsondersteuning
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Sociaal en emotionele problemen
  • Moeilijkheden met veranderende levenssituaties
  • ….​

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek maken we kennis met elkaar en trachten we samen een beeld te schetsen van de moeilijkheden en van de verwachtingen ten aanzien van de therapie.

Met een systemische bril gaan we samen aan de slag. Binnen de systeemtherapie wordt een cliënt bekeken als deel van zijn omgeving en niet als een alleenstaand individu.

In een individuele begeleiding gaan we op zoek naar hoe jij in de wereld staat. Hoe verloopt de interactie tussen jou en jouw omgeving? Hoe zijn jouw (ver)bindingen met jouw gezin, school, vrienden,… Wat maakt jou tot wie je bent?

Als gezin ben je voortdurend in interactie met elkaar en kom je soms tot een moment waarop samenleven moeilijk verloopt. Graag wil ik hier samen met jullie bij stilstaan en over reflecteren in een veilige context. We proberen samen een ruimte te creëren waarin er op een andere manier kan gepraat en geluisterd worden en waarin iedereen gehoord wordt.

Tenslotte kan je bij mij ook als koppel terecht. Samen zoeken we naar de dynamieken in jullie relatie. Wanneer twee individuen elk met hun eigen rugzak samenkomen, ondervinden ze naast de vele punten van overeenstemming, ook punten waarop ze botsen. Tijdens de therapie werken we op een constructieve manier aan jullie relatie, met respect voor ieders eigenheid.

De frequentie van de therapie en de duur is afhankelijk van de situatie en van de aard van de moeilijkheden.

Tarief

Een sessie duurt 60 minuten en kost €60.

Betaling kan cash of met de bankcontact-app op je smartphone.

Een afspraak verplaatsen of annuleren dient ten laatste 24 uur op voorhand te gebeuren. Indien u de afspraak minder dan 24u op voorhand verplaatst of annuleert, wordt het bedrag van de geplande afspraak alsnog aangerekend.

Afhankelijk van uw mutualiteit is er een gedeeltelijk terugbetaling mogelijk. Dit zal bij het intakegesprek verder bekeken worden.