Saskia Vloeberghs

Klinische & Gezondheidspsycholoog

Wie ben ik

Master in Klinische en Gezondheidspsychologie

Ik ben afgestudeerd aan de KULeuven als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie – optie volwassenen.
In maart 2012 startte ik ‘Praktijk Tilia’ op, een multidisciplinaire groepspraktijk. Binnen dit team ben ik zelf ook werkzaam als psychologe. Ik combineer mijn werk binnen Praktijkhuis Senses en Praktijk Tilia met verschillende opdrachten als vormingsmedewerkster bij LOGO en andere organisaties.
Daarnaast ben ik als vrijwillig medewerkster actief bij Rouwzorg Vlaanderen en Rode Kruis Vlaanderen (DSI – rampenwerking) en Fara.
Doorheen de jaren volgde ik verschillende bijscholingen en opleidingen, waaronder bijkomende opleidingen in Rouw- en Verliestherapie en Acceptance and Committment Therapy (ACT).

Dit alles met een speciale focus op de impact, aanvaarding en verwerking van verschillende ziektebeelden, diagnoses en (gezondheidsgerelateerde) verliezen. Verschillende persoonlijke ervaringen deden mijn focus groeien en kleurden mijn affiniteit met deze thema’s.

Contact

Spreekuren in Senses Praktijkhuis Lier, enkel op afspraak.

U kan telefonisch een afspraak te maken via het nummer 0472/83.28.63 of via mail sv.sensespraktijkhuis@gmail.com. Indien ik niet bereikbaar ben, gelieve dan uw naam en telefoonnummer in te spreken en dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Oncopsycholoog

 

De diagnose van kanker zet jouw leefwereld en die van de mensen om je heen op je kop. Het dringt plots en onverwacht binnen in je gezin en leven en is aanwezig in alles wat je doet. Tijdens alle onderzoeken en behandelingen wordt je als het ware geleefd en het is een hele uitdaging om hiermee voor jezelf en binnen een gezin en familie mee om te gaan.  

Als psychologe en therapeute wil ik ondersteuning bieden aan jou als kankerpatiënt en/of mensen uit je omgeving. Deze ondersteuning kan omwille van verschillende redenen wenselijk zijn: om de diagnose en de impact hiervan te verwerken, om je om te leren gaan met alle gevoelens die deze diagnose met zich meebrengt zoals gevoelens van verdriet, boosheid, spanning, onzekerheid en controleverlies, om alle verliezen die je ervaart te kunnen integreren in je leven, gesprekken op gang te brengen wanneer praten met dierbare mensen om je heen moeilijk is, relaxatie aan te leren, om te kijken wat er na de behandelingen komt,…  

 

Tarief

Een intakegesprek duurt 60 minuten en kost 60 euro, verdere begeleidingsgesprekken duren 50 min aan een gesprekstarief van 50 euro. De gespreksduur kan indien nodig in onderling overleg aangepast worden. Mogelijke terugbetalingen worden steeds bekeken.
Er is geen bancontact aanwezig.