Sofie Soenen

Sofie Soenen Psychodiagnostiek Senses Praktijkhuis

Klinisch Psychologisch Consulent

Contact

Graag ontvang ik u op maandag in Senses Praktijkhuis te Mortsel na afspraak.

T: 0473/81 94 24

E: praktijkneuro.sofie@gmail.com

(Best bereikbaar via mail)

Wie ben ik

Ik ben in 2007 afgestudeerd als klinisch psychologisch consulent. Mijn laatste stage voltooide ik op de afdeling neurologie waar ik psychodiagnostisch onderzoek deed. Sindsdien ben ik psychodiagnostisch onderzoek blijven uitvoeren. Het is een rode draad doorheen mijn loopbaan en ik heb er dus al vele jaren ervaring in. Ook heb ik al heel wat gezinnen en kinderen begeleid i.v.m sociaal-emotionele moeilijkheden, leerproblemen, etc.

Daarnaast vind ik verbinding erg belangrijk. Mensen helpen en in hun kracht zetten ligt me dan ook nauw aan het hart.

Opleiding

  • Klinisch psychologisch consulent
  • Faalangstcoach
  • Talentgedreven werken met kinderen
  • Permanente bijscholingen, workshops

Doelgroep

Kinderen/jongeren vanaf 6 jaar  t.e.m. 16 jaar

(Jong)volwassenen vanaf 17jaar

Aanbod diagnostisch onderzoek

Heeft u vragen ivm aandacht, concentratie of planning? Maakt u zich zorgen om de sociaal-emotionele ontwikkeling? Is er een vraag naar een intelligentie afname? Hiervoor kan u zeker en vast bij mij terecht.

Psychodiagnostisch onderzoek leeftijd 6 tem 16 jarigen:

  • Intelligentiebepaling (IQ);
  • Screening autismespectrumstoornis (ASS)
  • Screening aandacht en concentratie (ADHD – ADD)

Psychodiagnostisch onderzoek (jong)volwassenen:

  • Intelligentiebepaling (IQ)
  • Screening aandacht en concentratie (ADHD – ADD)

Werkwijze

Er vindt eerst een intakegesprek plaats. Hierin brengen we de hulpvraag en noden in kaart, alvorens we starten met het onderzoek. Na de onderzoekssessies plannen we een adviesgesprek waarin we de resultaten bespreken. Er volgt dan ook een uitgebreide verslaggeving. 

Als psychologisch consulent ben ik niet bevoegd om DSM-V diagnoses te stellen (enkel indicatie). Er dienen steeds eerst onderzoeken te gebeuren en nadien verwijs ik u voor een officiële diagnose graag door naar een neuroloog of psychiater.

Tarief

Intakegesprek €75

Tarieven voor het psychodiagnostisch onderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag . Deze worden vooraf gecommuniceerd.

Betalen kan cash, via Payconiq of overschrijving. De onderzoekssessies dienen steeds vooraf betaald te zijn.

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Een afspraak die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt in rekening gebracht à rato het bedrag van 85€/uur.