Theo Geuens

Theo Geuens Psychotherapeut Senses Praktijkhuis Lier

Licentiaat pedagogische wetenschappen en Kandidaat psychologische wetenschappen
Cliëntgericht &
Psychoanalytisch Psychotherapeut

Contact

Mijn naam is Theo Geuens. Ik kan u ontvangen op maandagmiddag, dinsdagavond of woensdagavond in Senses Praktijkhuis Lier.

Afspraak via t.o@telenet.be

Telefoon: 0475 91 77 40

Wie ben ik

Ik ben steeds sterk geboeid door menselijke gevoelens en beweegredenen.

Ik studeerde af als licentiaat Pedagogische Wetenschappen aan de VUB en behaalde daarna de kandidaturen Psychologische wetenschappen en de aggregatie in de Psychologische en Pedagogische wetenschappen.

Ik werkte als lesgever in een ontwikkelingsland waar ik ook actief was als psychotherapeut. Daarna begon ik eerst als lesgever in de lerarenopleiding en als psychotherapeut. Later doceerde ik Culturele Antropologie en Psychologie van de ruimte aan de architectenopleiding te Antwerpen. Tegelijkertijd gaf ik dan alle psychologische vakken in de afdelingen Maatschappelijk -, Sociaal-cultureel – en Personeelswerk van de opleiding maatschappelijke assistenten. Ik begeleidde ook gestalt-therapie groepen.

Als voorstander van levenslang leren en gepassioneerd door verschillende psychotherapeutische benaderingswijzen schoolde ik mij permanent bij: 

 • Systeemanalyse bij de IAA te Hove,
 • Opleidingen Bio-energetica en Gestalt-therapie IVC te Kortrijk,
 • Transactionele analyse in Antwerpen en USA,
 • Opleiding Cliëntgerichte individuele en groepspsychotherapie te Leuven,
 • Postgraduaat Psychoanalytische psychotherapie (KUL).
 • Existential Counseling.

Ik was actief als consultant in profit en non-profit  organisaties en specialiseerde in me bemiddeling en  conflicthantering en volgde opleidingen in dat verband o.a. Mediation: European Master of Advanced Studies in Sion. Ik leidde aan de  Universiteit Antwerpen de opleiding van juristen tot bemiddelaar.

Ik bleef ook steeds actief als individueel en relatietherapeut.

Thema’s

Men kan bij mij terecht met de volgende klachten en vragen rond:

 • angst – fobieën
 • laag zelfbeeld
 • boosheid – conflicten – agressiebeheersing 
 • assertiviteit
 • verdriet
 • onzekerheid – verlegenheid
 • eenzaamheid – moeilijkheden met sociaal contact 
 • innerlijke conflicten – identiteitsproblemen 
 • stress – onrust
 • identiteits- en zingevingsvragen – levensvragen
 • depressie
 • beroepskeuze
 • faalangst – perfectionisme
 • burn-out
 • pesten
 • familiale moeilijkheden – opvoeding
 • communicatieproblemen – relatieproblemen
 • echtscheiding – relatiebreuk
 • trauma verwerken
 • ouder worden
 • verlies, ziekte & rouwverwerking

Doelgroep

Alle leeftijden, individueel in relatie- of gezinsverband of in groep:

 • Kinderen vanaf 6 jaar
 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Ouderen
 • Gezinnen

Werkwijze

Door een nieuwe cliënt aandachtig en met diep respect te beluisteren tracht ik een duidelijk doorleefd beeld te vormen van de moeilijkheden en verwachtingen die worden aangebracht.

Er kan dan in een veilige sfeer onderzocht worden welke moeilijkheden wegen op de levenskwaliteit. Daardoor kunnen we samen meer zicht te krijgen op de concrete problematiek.

De cliënt kan dan ondersteund worden om mee na te denken hoe er best zal gewerkt worden aan een meer kwaliteitsvol leven.

Stapsgewijs wordt dan een begeleiding uitgewerkt die de nieuw ontdekte oplossingsgerichte benaderingen in het dagelijks leven helpt toepassen zodat een steeds meer bevredigende levenssituatie ontstaat.

Een sessie duurt telkens 50 minuten en vindt meestal wekelijks of tweewekelijks plaats. De lengte van de begeleiding kan variëren van enkele gesprekken tot een langer en meer uitgebreid traject, afhankelijk van de specifieke hulpvraag. Verschillende therapiestromingen en werkvormen kunnen geïntegreerd worden in de sessies. Ik werk cliëntgericht en er zal regelmatig afgestemd worden of ieder zich nog kan vinden in de werkwijze of dat een eventuele aanpassing gewenst is.

Tarief

€70 voor een consultatie van 50 minuten.

Betalen kan cash of via payconiq.

Verplaatsen of annuleren kan tot 24u voor de geplande afspraak. Indien er minder dan 24u op voorhand wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.​