Tim Cools

 

Contextueel therapeut – Specialisatie Verslaving

Contact

U bent welkom na afspraak op maandag en donderdag in Senses Praktijkhuis Lier. Een afspraak maken is mogelijk via telefoon of mail.

T: 0468 56 76 52
E: tim@verslavingszorglier.be
W: www.verslavingszorglier.be

Wie ben ik

°1973

Ik ben Maatschappelijk Werker met 20 jaar ervaring in de verslavingszorg. Ik heb me verder bijgeschoold in Systeemtheorie en Contextuele Therapie.
Lid van de BVRGS

Doelgroep

Alle mensen die denken dat een ambulante therapeutische aanpak kan bijdragen aan inzicht en kansen tot verandering in hun gebruik / verslaving kunnen contact opnemen met mij.
Zowel pubers, adolescenten als volwassenen zijn welkom.
Naast mensen die zelf kampen met een verslaving heb ik ook oog voor de omgeving.
Partners, (groot)ouders, vrienden, … zijn welkom om te spreken over de thema’s waar zij tegenaan lopen. We kunnen dan samen bekijken wat steunend kan zijn om hierin een weg te vinden.
Ook gezins- en partnergesprekken zijn mogelijk.

Aanbod

Ik bied een ambulant therapeutisch aanbod voor verslavingsthema’s met vooral nadruk op alcohol, druggebruik en hun verslavingsvormen.
Bij een kennismakingsgesprek wordt de vraag verkend en bekijken we of het aanbod hierbij aansluit.
Ik tracht met mensen in de breedte en in de diepte de verslavingsdynamiek te verkennen met de bedoeling mensen zicht te laten krijgen op de elementen die meespelen in hun denken, voelen en doen.
Het beginnen met zelfonderzoek, het terug contact maken met thema’s die lang verdoofd geweest zijn, is een proces dat moed, inzet en tijd vraagt. Ik weet echter uit ervaring dat mensen die beginnen te spreken over verslaving de eerste stappen aan het zetten zijn om de cirkel te doorbreken. Ik merk ook dat spreken de kansen vergroot om terug toegang te krijgen tot ondergesneeuwde hulpbronnen.
Als contextueel therapeut heb ik extra aandacht voor de kwaliteit van en de processen in de relaties van mensen en op welke manier deze invloed hebben op de verslavingsdynamiek. Want als we verslaving grondig analyseren, dan staat dat altijd in relatie tot… relaties.
Zowel kortdurende als langlopende begeleidingen zijn mogelijk.

Podcastreeks Verslaving in Verbinding

Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid.

Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema’s. Dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is.

Neem er uit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven.

https://www.verslavingszorglier.be/podcastverslaving

Tarief consult

Een consultatie duurt 50 minuten en kost € 65. Bij voorkeur wordt na ieder gesprek contant betaald.
Een geplande afspraak graag ten laatste 24 u vooraf annuleren, zo niet wordt ze in rekening gebracht.