Vanessa Kennis

Persoongericht experiëntieel Counselor 
Rouw- & Verliesconsulent
Criminoloog

Contact

Graag ontvang ik u op afspraak in Senses Praktijkhuis Mortsel op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

T: 0468 15 27 43
E: kennis.vanessa@gmail.com
W: www.vanessakennis.be

Wie ben ik

°1973

Ik ben Vanessa Kennis, geboren in 1973 en  moeder van twee jongvolwassenen.

Vanuit mijn interesse in het menselijk gedrag, en dan vooral het ‘afwijkend’ gedrag, studeerde ik Criminologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel met als afstudeerrichtingen Penologie (het gevangeniswezen) en Jeugdrecht & Jeugdcriminologie.

Om mijn hulpverleningsgesprekken meer diepgang te geven, doorliep ik de driejarige opleiding tot Persoonsgericht experiëntieel Counselor bij het Opleidingscentrum Focus On Emotion in Antwerpen.

Naar aanleiding van een eigen rouwproces verdiepte ik mij tegelijkertijd in het thema Rouw en Verlies tijdens de Postgraduaatopleiding tot Rouw- en verliesconsulent aan de Arteveldehogeschool in Gent.

Doelgroep

Voor iedereen die geconfronteerd wordt met rouw en verlies.

Ik benader verlies in de brede zin van het woord.

Bij rouw denken we in de eerste plaats aan het verlies van een dierbare. Daarnaast zijn er vele andere verlieservaringen, ook levend verlies genoemd.

Het verlies van je gezondheid, verlies door een relatiebreuk of door ontslag zijn slechts enkele voorbeelden. Maar ook verlies van je zelfvertrouwen, je toekomstperspectief, je vrijheid of je dromen…

Werkwijze

Rouw gaat niet om het loslaten en afscheid nemen. Het gaat eerder over de zoektocht naar een blijvende symbolische verbinding met dat wat we verloren zijn.

De vorm en intensiteit van rouw is voor iedereen anders. We nemen de tijd om stil te staan bij wat dit nu net voor jou betekent.

Wie ben ik zonder de ander? Of zonder het verlorene? Welke emoties ervaar ik en hoe ga ik daar mee om?

Samen zoeken we naar de juiste woorden voor jouw verlies, erkennen we de emoties die hierbij gevoeld worden en zoeken we naar wat voor jou helend kan werken.